Nieuws

Wellicht hebt u het al via de media vernomen, in het kort op Nu.nl, meer uitgebreid in het FD "Deelnemers winnen rechtszaak tegen verhoging pensioenleeftijd".

Recent heeft de rechter een uitspraak gedaan t.a.v. het bezwaar van 3 SPF (SABIC Pensioen Fonds) deelnemers tegen de opgelegde harmonisatie van de pensioenrechten behorende bij pensioenleeftijd 65 jaar naar 67 jaar ter vereenvoudiging van het systeem.

Stichting Pensioenlab op zoek naar nieuwe lichting jongeren

Aanmelden voor het PensioenLab kan weer!! Wil jij de stem van je leeftijdsgenoten vertegenwoordigen in de pensioendiscussie? Wil jij je verdiepen in een pensioenonderwerp en bijdragen aan verbetering? Meld je dan snel aan via het aanmeldformulier!

Ben jij geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar en van november 2017 tot mei 2018 beschikbaar om betrokken te worden bij het onderwerp en je te mengen in de pensioendiscussie? Meld je dan nu aan door te mailen naar aanmelden@pensioenlab.nl en zie voor meer informatie de flyer (pdf.).

De eerste sessie is in Utrecht op 9 november van 18.00 - 21.00 uur (inloop met hapje vanaf 17.00)

VCP heeft begin 2016 besloten verdere stappen te zetten in de (door)ontwikkeling en uitwerking van het jongerennetwerk van de VCP, te weten de VCP Young Professionals.

Vanuit de VCP is vanaf juli 2016 Isabel Lieverse aangesteld als VCP YP-pensioenwoordvoerder.

De leden van Synergo hebben met grote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat aan hen is voorgelegd. Ook de leden van de FNV, CNV en de Unie hebben ingestemd met het resultaat. Dit betekent dus dat er bij DSM een nieuwe CAO geldt voor 2017. De volledige tekst van het onderhandelingsakkoord tref je hier aan. En hier de Engelstalige versie.

Een goed pensioen is alleen haalbaar als werknemers beter en langer inzetbaar zijn. Ze moeten meer speelruimte krijgen tegen de tijd dat ze minder willen gaan werken. Dat staat in een plan dat de Vakcentrale voor Professionals (VCP) wil meegeven aan een nieuw kabinet. De VCP pleit voor een integrale aanpak waarin arbeidsmarkt en pensioen beter op elkaar aansluiten. Het plan van de VCP draait om maatwerk, waarbij werknemers zelf veel meer sturing kunnen geven aan hun loopbaan, gedurende hun hele levensloop. Dat stelt hen in staat om, ook op latere leeftijd, een betere balans te vinden tussen werk en pensioen.

PDN zal in 2017 de pensioenen en de pensioenaanspraken niet korten. Helaas zullen de pensioenen en pensioenaanspraken ook niet verhoogd worden met de stijging van de lonen of de prijzen. De pensioenaanspraken betreffen de opgebouwde pensioenen van de werknemers die nog niet gepensioneerd zijn.

Lees meer.....

Een greep uit de inhoud:

  • Synergo-vhp houdt koers
  • People, Impact, Network
  • Onze missie: behoud van menselijk kapitaal
  • Pensioenperikelen
  • Jongere generaties prikkelen en dagen uit
  • Irritaties zijn met DSM-bestuurder uitgepraat
  • Nieuwe organisatievorm begint te werken

Lees het Bulletin hier.

Beste Synergo-leden,

Met dit bericht, vlak ná de kerst, wil ik jullie informeren over de pensioendiscussie die is ontstaan tussen de werkgever Arlanxeo enerzijds en vakorganisaties, waaronder Synergo, anderzijds.

Zoals bekend eindigt de uitvoeringsovereenkomst van de Arlanxeo pensioenregeling bij Zwitser Leven op 31 december a.s. Er is met jullie werkgever gesproken om de pensioenregeling elders onder te brengen. Het was de verwachting van een ieder dat de uitvoering bij PDN onder gebracht kon worden. Op het laatste moment heeft de aandeelhouder dit tegen gehouden en heeft de werkgever besloten om de uitvoering onder te brengen bij PGB, pensioenfonds grafische bedrijven.

Op 23 november 2016 gaf Dick Boeijen, pensioendeskundige bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) een uiteenzetting over de discussies die momenteel in Nederland worden gevoerd om het huidige pensioenstelsel om te zetten naar een nieuw stelsel zonder de nadelen van het huidige systeem.

Dit is zowel voor jongeren als voor ouderen van belang, want vrezen beide groeperingen niet dat de anderen hun pensioen opeten?

Op woensdag 9 november 2016 zijn de 3 werkgevers Aliancys, AnQore, Fibrant en de 5 vakorganisaties FNV, CNV, Synergo-vhp, De Unie, ABW weer bij elkaar gekomen.
Tijdens deze bijeenkomst zijn de diverse standpunten en voorstellen van de bonden geclusterd, verder uitgewerkt en diepgaander besproken met de werkgevers die daarop een wedervoorstel hebben gedaan.
Om op alle punten een volledig inzicht te krijgen, worden tijdens de volgende bijeenkomst een paar belangrijke onderwerpen uitvoeriger besproken.