Nieuws

SYNERGO KEERT ZICH TEGEN DEZE ONTKOPPELING

De aanpassing van de hoogte van het wettelijk minimumloon is in Nederland wettelijk geregeld. Het minimumloon wordt halfjaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde loongroei afgesproken in cao’s in de verschilklende sectoren zoals deze door het Centraal Planbureau halfjaarlijks bekend wordt gemaakt.

In het regeerakkoord wordt het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent verhoogd. Het wettelijk minimumloon blijft gekoppeld met de uitkeringen om het bestaansminimum te verstevigen. Dit is prima. In het regeerakkoord is echter de AOW losgekoppeld van het wettelijk minimumloon, dit is verre van prima.

De koppeling van de AOW-uitkering aan de andere uitkeringen is van oudsher een verzekering dat senioren ná hun pensioen er financieel niet nog verder op achteruitgaan. Door de AOW te ontkoppelen van het wettelijk minimumloon zet men in het regeerakkoord nu al fors de bijl in de wortels van de sociale zekerheid.

De door de regering voorgenomen compensatie via de ouderenkorting biedt geen houvast voor de toekomst en werkt onvoldoende. Om de ouderenkorting te kunnen krijgen, moet je immers belasting betalen en dat is voor de mensen met alleen een AOW-uitkering en geen of een klein aanvullend bedrijfspensioen nou juist niet het geval. Honderdduizenden senioren dreigen hiervan de dupe te worden. Dit is een slechte zaak.

Onze koepelorganisatie VCP heeft een persbericht opgesteld, we scharen ons hier vierkant achter.

PS: Hier meer achtergrond informatie over het aantal mensen met geen of klein aanvullend pensioen.

Speerpunt voor 2022 is het werven van jongere leden.

De uitdaging als vakbeweging is hoe we jongeren (leeftijd tot ca 40 jaar) de toegevoegde waarde kunnen bieden om ze zo te bewegen om lid te worden van een vakbond.

Voor Synergo-vhp is het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder de jongere doelgroep, om daar op in te kunnen spelen. Doordat we een kleine vakbeweging zijn, kunnen we makkelijker inspelen op waar behoefte aan is. En dat doen we door o.a. lunchmeetings en workshops.

In een geanimeerde lunchmeeting via Teams is op 20 december met rond de 40 jongere deelnemers van met name DSM NEXT een scala aan onderwerpen aan de orde geweest. Het was een voltreffer, een geanimeerde discussie en erg veel inzicht wat deze doelgroep belangrijk vindt.

We gaan hiermee aan de slag, we houden de deelnemers op de hoogte.

U hebt het kunnen lezen in de media. DSM gaat afscheid nemen van haar resterende Materialen business units, en zich volledig richten op de voeding en gezondheidsactiviteiten. Dit is niet geheel onverwacht, maar het is nu formeel bekend gemaakt.

De vakbonden zijn vorige week al op de hoogte gesteld. Onze onderhandelaar Casper Vaandrager was daarbij aanwezig.

Voor degenen die werkzaam zijn bij Dyneema of Engineering Plastics of bij de ondersteunende functies betrokken zijn, wordt dit een spannende periode. Wie wordt de nieuwe eigenaar? wat betekent dit voor mijn functie? en wat voor mijn arbeidsvoorwaarden?

Synergo-vhp is er klaar voor.

Wij zullen als Synergo-vhp de ontwikkelingen nauw volgen. Zodra er nieuws te melden is hoort u van ons. Onze onderhandelaars en juridische deskundigen staan klaar om u te ondersteunen waar nodig.

Hier de Press Release van DSM en nog meer info

Hebt u vragen of suggesties, reageer naar info@synergo-vhp.nl of casper.vaandrager@vhp2.nl

VCP Young Professionals houdt op 15 september een webinar over hybride werken, gericht op jongeren.

Sinds de coronacrisis wordt er veel meer thuisgewerkt. Wat betekent dit voor de toekomst? Wat zijn de voor- en nadelen van thuiswerken en hoe ga je daar als young professional mee om? Tijdens het webinar komen deze en nog veel meer vragen aan bod.

Meer informatie: https://www.vcp.nl/webinar-vcp-yp-over-hybride-werken-en-jongeren/

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@vcpyp.nl

 

Hybride werken en jongeren

Online, woensdag 15 september 2021 van 17:00 – 18:00 uur

Ben jij een Young Professional en ben je benieuwd naar de ‘future of work’? Wat betekent hybride werken voor Young Professionals en hoe kan je je stem laten horen? Op 15 september houdt VCP Young Professionals hierover een webinar. Schrijf je nu in!

Sinds de coronacrisis wordt er veel meer thuisgewerkt. Wat betekent dit voor de toekomst en waar moet je rekening mee houden? Wat zijn de voor- en nadelen van thuiswerken en hoe ga je daarmee om? Tijdens het VCP YP event gaan we dieper in op deze vragen. Noteer daarom woensdag 15 september in je agenda en meld je aan! Er zijn diverse sprekers en ruimte om ervaringen te delen. Deelname is gratis.

Datum:              Woensdag 15 september 2021, 17.00 – 18.00 uur

Sprekers:           Caline Horvath, na afronding van haar master Arbeids-, Organisatie- en Gezondheidspsychologie in Nijmegen vervult Caline diverse functies als HR professional. Daarnaast is ze actief als sectiebestuurslid Arbeid & Organisatie bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) die recent een op wetenschap en praktijk gebaseerde paper heeft uitgebracht over Effectief Leiderschap tijdens covid-19 en daarna. Ze zal meer vertellen over wat er vanuit de psychologie bekend is over jongeren en hybride werken; wat vinden jongeren belangrijk? Hoe richt je hybride werken gezond in voor jezelf? Wat kan je van je leidinggevende vragen?

                            Jessica White & Moniek Schoenmakers (bestuur Jong Rabo), Jong Rabo is al vroegtijdig betrokken geweest bij hoe de nieuwe manier van werken wordt ingevuld. Rabo@Anywhere wordt dit binnen Rabobank genoemd. Als jongerenorganisatie van de Rabobank hebben ze een serieuze stem verkregen in het proces waarin uiteindelijke wensen van de jonge medewerkers zijn gehoord. Ze vertellen over hun plan van aanpak, hoe ze invloed aan de hoogste tafel hebben uitgeoefend en input hebben opgehaald bij jonge medewerkers. De uitkomsten en de ‘future of work’ van Rabobank worden gedeeld.

Aanmelden:
Stuur een mail naar: info@vcpyp.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging. Uiterlijk een dag voor het webinar sturen we je een link om deel te nemen. Meer informatie over VCP YP:  www.vcp.nl/yp.


                             VCP YP: het geluid van de toekomst

 

CAO en Pensioenen

Onze onderhandelaars:

Onderhandelaars

Dossiers van Casper:

 • DSM: In September is er al een agenda overleg geweest met DSM en de vakbonden, de bonden stemmen samen af voor de gezamenlijke strategie. Het eerste vooroverleg van de Synergo-werkgroep was op 1 november (Casper, John, Henk, Kristy en Addy).
 • Sabic: in juni is een resultaat bereikt, loopt tot juli 2022.
 • Covestro: Transitie CAO is geldig tot maart 2022 (afloop DSM CAO).
 • Endurans: Transitie CAO is geldig tot maart 2022 (afloop DSM CAO).

Dossiers van Paul:

 • Centrient: Centrient heeft eenzijdig Synergo buitenspel gezet in de CAO, men wenst geen specifieke afspraken te maken voor onze doelgroep. Gerard en Robert doen poging tot gesprek met Centrient, om het beeld dat Centrient over Synergo heeft te verduidelijken, en dat onze aanpak ook ten voordele is van de werkgever. Indien we geen rol meer gaan spelen voor CAO, dan nadenken over het informeren leden, en welke vervangende service we wel kunnen leveren (individuele contracten …).
 • Sitech: Synergo heeft een voorstellen brief gestuurd naar directie Sitech (Nieuwsbrief). Paul heeft contact gehad met contact Esther van Venrooij en samen met de andere bonden gesprek met Paul Rupp, de vz RvC van Sitech. Wachten op doorhakken van knoop rond Beyond, dan kunnen we verder.
 • OCI: eindbod voorgelegd aan de leden (Nieuwsbrief), verdeelde respons.
 • Stamicarbon: in maart 2021 ingestemd met nieuwe CAO.

Dossiers van Bart:

 • Borealis: in April 2021 overeenstemming bereikt, tot jan 2023.
 • Arlanxeo: gestart in September, instemming met onderhandelingsresultaat.

Dossiers van Robert:

 • Fibrant: in juni onderhandelingsresultaat, tot april 2023.
 • Anquore: instemming met onderhandelingsresultaat.

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe pensioenwetgeving, maar nog lang niet alles is duidelijk. De VCP biedt uitleg bij het nieuwe pensioenstelsel.

Het is aan de politiek om deze onzekerheden weg te nemen, zodat werkenden die pensioen opbouwen weten waar ze aan toe zijn en de solidariteit binnen het stelsel gewaarborgd blijft. Maar daar hoort ook een goede uitleg bij naar alle deelnemers.

Die constatering komt van de VCP (Vakcentrale voor Professionals), waarbij onder meer de vakorganisatie voor ambtenaren en onderwijspersoneel CMHF en vakorganisatie De Unie zijn aangesloten. Om de veranderingen te duiden heeft de VCP een unieke reeks video’s gemaakt met alle ins en outs over het huidige en toekomstige stelsel.

Bewustzijn
“We gaan in de video's uitgebreid in op de situatie nu, het stelsel dat uiterlijk in 2027 moet ingaan en de weg daarnaartoe”, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers. “Het pensioendossier is ingewikkeld, maar het gaat wel alle werkenden aan. Wij vinden het belangrijk dat werkenden en gepensioneerden begrijpen wat er gaat gebeuren. Voor veel mensen is pensioen een ver van mijn bed show. Ten onrechte, vinden wij, het bewustzijn mag best wat groter.”

Onzekerheid
Nieuwe zaken zoals de solidariteitsreserve of de manier waarop rendementen worden verdeeld bieden kansen, maar voor het vertrouwen is het van belang dat het goed wordt uitgelegd, dat mensen het zelf kunnen begrijpen. “Onbekendheid levert onnodig onzekerheid op. En daar willen wij iets aan doen”, zegt Stegers.

Heldere uitleg
De video’s behandelen op een informele manier uiteenlopende onderwerpen als het huidige stelsel bij bedrijfstakpensioenfondsen, tot aan de nieuwe contracten waarbij pensioen individueel wordt opgebouwd. Ook gaan de video’s in op de diverse spelers die in het pensioenveld actief zijn en het belang van pensioen als arbeidsvoorwaarde. Stegers: “Pensioen hoeft niet moeilijk te zijn, maar het moet dan wel op een toegankelijke manier worden uitgelegd. Dat biedt de VCP hier.”

Update - Perfect resultaat: we scoorden wederom 4 zetels in de OR

We wensen onze afgevaardigden veel succes: Renaat Hennus, Johan van Dijnen, Tom Housmans and Rogier Buysse

Onze mensen in de OR zijn onze voelsprieten in de organisatie, onderhouden het contact met de leden, weten wat er speelt.

Flyer website NL page 0001

 

In de week van 25 mei tot 4 juni 2021 zijn de OR verkiezingen bij SABIC. Synergo heeft nu vier vertegenwoordigers in de OR. En die doen goed werk, onze inbreng is van groot belang voor alle medewerkers en specifiek voor onze doelgroep.

Wist je trouwens dat …..

….. Synergo-vhp momenteel met 4 zetels in de Raad is vertegenwoordigd.

….. de inzet voor de komende OR verkiezingen is om weer voor 4 zetels te gaan.

….. we 2 nieuwe kandidaten uit verschillende bedrijfsonderdelen gevonden hebben voor de verkiesbare plekken, en daarmee een nog breder deel van de bezetting vertegenwoordigen.

….. Synergo-vhp voor transparantie staat en het behalen van win-win oplossingen; minder confrontatie, maar eerder successen door dialoog.

….. Synergo-vhp het volgende bereikt heeft in de afgelopen jaren:

 • meer transparantie richting OR over Salary Planning Tool en AIP;
 • blijven benoemen van het belang van een veilige thuiswerkplek bij huisbazen en directie tijdens de Corona crisis;
 • actieve rol in ontwikkeling van een European Home Office Policy, voor na de Corona crisis;
 • de scherpe kantjes bij reorganisaties zijn weggepoetst, en implementatietrajecten van de nieuwe organisatie vlotter verloopt;
 • actieve rol in het uitdagen van directie in het maken van een duurzame transitie voor site Geleen, waarbij men niet moet wedden op slechts een technologie.

Conclusie: zoals je kunt lezen, voldoende redenen om te stemmen op Synergo-vhp. Wij danken jullie alvast voor jullie vertrouwen.

Wil je meer informatie… neem dan contact op met Renaat Hennus (renaat.hennus@sabic.com), of met een van de overige kandidaten.

 

 

 

Synergo-vhp is een vakvereniging die dicht bij de leden staat. We pikken signalen op en delen die met anderen. Vanwege de Corona beperkingen kan dit niet fysiek, maar beeldbellen heeft ook voordelen: de drempel om mee te doen is laag, reizen is geen beperking meer. Zo heeft elk nadeel z'n voordeel.

De onderwerpen sluiten aan bij actuele thema's, de inzichten en conclusies zijn direct bruikbaar in de CAO / Pensioen onderhandelingen. Hieronder een overzicht.

DATUM

ONDERWERP

15 okt 2020

Loonstijging in Centen en/of Procenten                                                                                           

We behandelen een van de actuele dilemma’s uit de CAO onderhandelingen: 'Loonstijging in Centen en/of Procenten'. Nivellering, in hoeverre gaan we hierin mee? willen we hiervoor inleveren? Wat is jouw mening?

We hebben veel positieve reacties ontvangen, maar vooral heeft het ons inzicht gegeven in de gezichtspunten en meningen, eigen belang versus solidariteit.

11 nov 2020

In de CAO of toch maar een individuele contract

We behandelen een van de actuele dilemma’s uit de CAO onderhandelingen: Hogere loonschalen in of uit de CAO’. Steeds vaker willen werkgevers de hogere loonschalen uit de CAO halen, over naar individuele contracten. Wat is jouw mening?

Ook op dit hema weer levendige discussies, heeft tot meer genuanceerde visies geleid.

15 dec 2020

Landelijk pensioen akkoord

Het Pensioenakkoord is nu nog ver weg voor de burger, maar het komt steeds dichterbij, het zal een groot effect gaan hebben op onze toekomstige pensioenen. Tijdens de meeting wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, welke beslissingen er nog genomen moeten worden en wat deze betekenen voor ons, en voor jou.

VCP heeft zich kritisch opgesteld naar het voorgestelde Pensioenakkoord, resulterend in een geen ja en geen nee reactie. Dit kritische standpunt was bepalend hoe VCP in het proces kon acteren. Ruud Stegers gaf een pakkende uiteenzetting in de onderhandelingstactiek van de VCP en de standpunten van de VCP.

20 jan 2021

Thuiswerken, vloek of zegen 

We behandelen een van de actuele dilemma’s van deze tijd: Thuiswerken, een vloek of een zegen’. Ook voor de langere termijn lijkt (deels) thuiswerken het werkpatroon te worden. Maar wat betekent dit voor jouw persoonlijk, voor de effectiviteit van je werk. Wat is jouw mening?

Thuiswerken is een kernpunt voor Synergo-vhp, een overgroot deel van onze achterban kan hun rol vervullen vanuit het thuiskantoor. Vandaar onze inzet voor dit onderwerp. In de bijlage de thuiswerk-passage (pagina 8 en 9) uit onze Arbeidsvoorwaarden nota.

14 maart 2021

Pensioenzaken voor EN talige leden

The Dutch pension system can be quite difficult to understand, especially for non-Dutch persons. There are many developments, both on National level, as on the level of your own companies. We decided to organize a workshop for our non-Dutch members, to explain the system and the latest developments. It was a succes, exchange of views, suggestions. Some helpful websites, in EN language:

The Dutch pension system   Pensioenfederatie

Your personal pension situation   Mijnpensioenoverzicht.nl   and   Sociale Verzekeringsbank (SVB)

21 april 2021

De Ondernemingsraad, een stap in je loopbaan?

Onze vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad zijn erg belangrijk voor Synergo. Ze vervullen een cruciale rol in de OR en zijn tevens het gezicht van ons naar de leden en de achterban, de oren en ogen voor wat er speelt.

Het blijkt echter steeds moeilijker om kandidaten voor een verkiesbare plaats te vinden. Naast persoonlijke omstandigheden horen we vaak dat deelname aan de OR niet altijd gewaardeerd wordt door de directe chef. Maar er zijn gelukkig ook positieve ervaringen. We hebben daarvoor een aantal collega's gevraagd hun verhaal te doen. Als bestuur vinden we het belangrijk om de ervaringen te delen, ervan te leren.

 xx juni

De volgende workshop ..... een verrassing

 

Verkoop DSM Advanced Solar, en nog meer

DSM is doende om haar materialen bedrijfsonderdelen af te stoten. Begin maart werd bekend gemaakt dat DSM Advanced Solar (DSM) verkocht gaat worden aan Worthen Industries, een familiebedrijf uit de VS. Hierbij zijn in Nederland rond de 20 medewerkers betrokken. Als Synergo zitten we hier bovenop. Onze onderhandelaars Casper Vaandrager en Henk Janssen zijn in gesprek met de directie over de details. Zodra er meer informatie is wordt een volgende Teams meeting belegd.

 • Ook collega’s en andere betrokkenen zijn hierbij welkom, mail naar info@synergo-vhp.nl.
 • Oproep: voor de medewerkers bij ondersteunende afdelingen die in het gedrang komen doordat een deel van hun werkpakket vervalt, meldt je bij ons info@synergo-vhp.nl.
 • In september de reorganisatie bij DBC (DSM Biotechnology Center) in Delft (ca 50 FTE) en DMSC (DSM Materials Science Center) in Geleen (ca 85 FTE) en in oktober de verkoop van de RFM en aanverwante activiteiten aan Covestro (…. FTE). En nu dus DAS. Wat de toekomst brengt, we zijn er niet gerust op.
 • Nog een tip: bij een reorganisatie blijkt soms dat je baan niet meer zo zeker is. Als lid van een vakbond krijg je individuele ondersteuning en advies in geval dat .. En als Synergo zitten we prominent aan de onderhandelingstafel en kunnen invloed uitoefenen bij de beslissingen. Bij DAS en voorheen Covestro hebben zich veel mensen aangemeld als lid.

We hebben alweer onze vierde MS Teams workshop achter de rug, in een serie over actuele thema’s. Op woensdag 20 januari van 16.30 - 18.00 behandelden we het thema: Thuiswerken, vloek of zegen. In deze Corona periode is het merendeel van onze leden gebonden aan thuiswerken. Ook voor de langere termijn lijkt (deels) thuiswerken het werkpatroon te worden. Maar wat betekent dit voor jouw persoonlijk, voor de effectiviteit van je werk. Wat is jouw mening?

De workshopm was een succes, veel interactie, suggesties.

Hier vind u meer achtergrond informatie over thuiswerken, links naar websites, artikelen uit dagbladen.

De conclusies uit de workshop:

 1. Thuiswerken zal een blijvend aspect blijven van ons werkpatroon. Het beleid t.a.v. arbeidsvoorwaarden bij de bedrijven zal hierop aangepast moeten worden.
 2. Elk bedrijf is hier wel mee bezig, sommigen redelijk proactief, anderen aarzelend. Deels omdat men nog zoekende is over wat geregeld zou moeten worden.
 3. Hier ligt een belangrijke rol bij de vakbonden, om de signalen bij de leden op te pikken, te kijken wat er elders geregeld wordt, en dit in te brengen in de onderhandelingen in de OR of aan de CAO tafel.
 4. De eerste aspecten die de aandacht trekken zijn de ergonomische aspecten van de werkplek thuis, hier zijn de wettelijke kaders bepalend, het bedrijf is aan zet en de OR ziet hier kritisch op toe.
 5. Tijdens de workshop bleek dat men vooral zorgen heeft over hoe de effectiviteit van het werk geregeld wordt en over hoe de contacten tussen collega’s en met de manager gaan lopen. Hoe zorgen we voor interactie en hoe krijgt de manager een beeld over de prestaties en loopbaan verwachtingen van de medewerker. En hoe nieuwe medewerkers kunnen worden ingewerkt.
 6. Bij knelpunten is de logische volgorde: bespreken met de manager, agenderen in het afdelingsoverleg en indien nodig aankaarten bij de OR – bedrijfsarts.
 7. Conclusies uit de enquête onder 55 deelnemers:
  • Het overgrote merendeel werkt bijna fulltime thuis, en denkt dat men zo de rol effectief kan vervullen.
  • Naast ergonomie en de planning met partner en kinderen wordt vooral de interactie met de collega’s als een groot gemis ervaren.

 

Vanwege de zeer slechte business-vooruitzichten heeft de directie van Fibrant eind november diverse bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, waaronder een ingrijpende reorganisatie. Hierbij zullen 31 arbeidsplaatsen verloren gaan.

Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden met de direct betrokken medewerkers en is een adviesaanvraag (in 2 delen) ingediend bij de OR.

Op 15 december heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de vakorganisaties, de OR en de werkgever, waarbij de voorgenomen maatregelen en met name de wijze van implementatie kritisch zijn besproken. Op 11 januari vindt een vervolggesprek plaats.

Synergo is intensief betrokken bij de gesprekken en onderhandelingen, zowel via onze vertegenwoordiging in de OR als via onze vakbondsbestuurder. Wij trekken daarbij gezamenlijk op met de andere vakorganisaties. Waar andere bonden echter relatief sterk gericht zijn op de gevolgen voor de productie organisatie, vraagt Synergo met name aandacht voor de professionals en “het Urmondse deel" van de organisatie.

De afgelopen jaren heeft Synergo zich steeds ingezet voor behoud van het sociaal plan als onderdeel van de Fibrant cao. Nu blijkt hoe belangrijk deze inzet geweest is.

Dit onderstreept nog eens het belang van het lidmaatschap van een vakorganisatie zoals Synergo en van een Synergo vertegenwoordiging in de OR.

10 december

Na intensieve en constructieve onderhandelingen tussen DSM - Covestro en de bonden is een goed verdedigbaar onderhandelingsresultaat overeen gekomen.

Dit resultaat treffen jullie hier aan.

Kern van het resultaat is dat de DSM Cao tot en met 31 maart 2022 van toepassing blijft en dat het DSM-sociaal plan een looptijd heeft van 5 jaar na completiondate. Het huidige sociaal plan bij DSM heeft weliswaar een looptijd tot en met 31 maart 2023 maar die looptijd hebben we weten op te rekken.

Daarnaast zijn wij van mening dat met betrekking tot de DSM-bedrijfsspecifieke arbeidsvoorwaarden die niet mee overgenomen kunnen worden er met Covestro afspraken zijn gemaakt die gelijkwaardig zijn. De pensioenregeling kan worden voortgezet bij PDN.

De onderhandelingsdelegatie van Synergo bestaande uit Lennart Wingelaar, Henk Janssen en Casper Vaandrager legt dit resultaat met een positief advies aan jullie voor. Op donderdag 3 december heeft er een MS Teams vergadering geweest waarin het onderhandelingsresultaat is toegelicht en waarin we ook vragen konden worden beantwoord. 

De stemming via online enquete is inmiddels achter de rug, onze leden ghingen unaniem akkoord met het resultaat. We bedanken het onderhandelingsteam met het bereikte resultaat: Lennart Wingelaar, Henk Janssen en Casper Vaandrager.

17 november:

De MS Teams vergadering op 11 november over het Brunello project (de verkoop aan Covestro) werd bijgewoond door liefst 64 personen, veel leden maar ook veel collega's die waren getipt door onze leden. De grote opkomst toont dat het leeft, dat voor velen een onzekere tijd aanbreekt.

Tijdens de sessie werd de stand van zaken toegelicht en de gelegenheid tot het stellen van vragen en delen van zorgen. Zo'n 24 punten zijn aangedragen en worden door de onderhandelaars meegenomen bij de onderhandelingen.

Er zijn drie onderhandelingsrondes gepland: 5 - 12 – en 19 november. We houden onze leden via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.

Afhankelijk van nieuwe informatie zal er een volgende MS Teams meeting worden belegd door het onderhandelingsteam Casper Vaandrager, Henk Janssen en Lennart Wingelaar.

De verkoop raakt ca 1800 medewerkers wereldwijd en zo’n 700 in Nederland. En voor die 700 mensen moeten die zaken goed geregeld worden.

Belangrijk is dat de huidige DSM CAO tot/met maart 2022 en het Sociaal plan tot/met maart 2023 van toepassing blijven. Ook de voorzieningen in het DSM Regelingenboek blijven geldig tot einde van de CAO periode. Hierdoor zijn ook transitie regelingen, My Choice (o.a. budget omzetten in loon of dagen), TOR, ouderschapsverlof en pensioenregelingen tot dan van kracht.

Voor de niet in de cao geregelde zaken komt er een overgangs-cao, die momenteel wordt onderhandeld door DSM-Covestro en de vakverenigingen. In de sheets een opsomming van de onderwerpen die in onderhandeling zijn.

Voor de periode na 2022 zal er een nieuwe Covestro cao komen, we zullen als vakverenigingen dan aan de bak moeten om weer tot goede afspraken te komen.

De overgang naar Covestro is vooral vanuit markt technische redenen, aanvulling en versterking op de portfolio van Covestro. Dit geeft moed voor de toekomst voor degenen die mee overgaan.

Maar echter ook zorgpunten voor medewerkers van DSM die bij getroffen afdelingen achterblijven zoals bij ASC/DMSC, die werken  via een SLA gebonden zijn, bv IT en Inkoop. Covestro wil synergie voordelen bereiken bij overlap met Covestro activiteiten, ook dat kan de mensen raken. Ook voor deze collega’s zetten we ons in, bij onderhandelingen of zo nodig individueel advies.

Er komt binnen Synergo een aparte afdeling voor DSM/Covestro, waarin de huidige leden vanuit de business Zwolle, HvH en Waalwijk, maar ook de leden die vanuit ondersteunende afdelingen in met name Geleen overgaan. We hopen dat vanuit die achterban nog meer medewerkers lid worden van Synergo-vhp.

 

09 november:

Voor degenen die overgaan naar Covestro is er een MS Teams meeting waarin de status wordt toegelicht en vragen en zorgpunten aan de orde gesteld kunnen worden. De bijeenkomst via Teams vindt plaats op woensdag 11 november a.s. van 11.00 uur tot 12.00 uur. Veel leden, maar ook (nog) niet leden hebben zich hiervoor aangemeld.

Voor de lezers die (nog) geen lid zijn van Synergo-vhp, hieronder een korte introductie van Synergo, en onze rol bij de onderhandelingen.

Synergo-vhp is een vakvereniging voor professionals uit alle geledingen, werkzaam bij DSM en bedrijven die in het verleden daaruit zijn voortgekomen. Wij behartigen jouw belangen, collectief via onderhandelingen voor een CAO, voor een pensioencontract maar ook individueel door o.a. advies bij arbeidsvoorwaardelijke vragen of juridische bijstand.

Onze stijl: we zoeken actief uw inbreng, persoonlijke benadering, communicatie. Bij onderhandelingen zoeken naar een goed compromis, stevig tegenspel bieden, actief het gesprek aangaan met de werkgever.

Erg actueel zijn de ontwikkelingen bij DSM Materials, o.a. de verkoop aan Covestro, onzekerheid bij zowel de Business als bij de ondersteunende afdelingen in mn Geleen. De rol van Synergo-vhp:

- partner in de onderhandelingen met DSM en Covestro voor een overgangs CAO, de overstap van een DSM contract naar een Covestro contract.

- wat langere termijn, de overstap naar een specifieke Covestro CAO waarbij het streven is om zo veel mogelijk verworvenheden uit de DSM periode te behouden.

- advies en evt juridische bijstand voor medewerkers met individuele vragen, specifiek persoonlijke situaties.

- door voeling te houden met de lokale situatie via contactpersonen ter plaatse zorgen dat we snel kunnen inspelen op ontwikkelingen.

- voor de punten die aan de orde komen in de overgangs CAO, zie de bijdrage van 2 november hieronder.

Hoe meer leden, hoe meer kracht in de onderhandelingen.

Ben je geïnteresseerd, aarzel niet en wordt lid, het eerste half jaar vrij van contributie. Hier de link naar de website en het aanmeldingsformulier.

 

2 november:

Inmiddels heeft een eerste bespreking plaats gevonden tussen in eerste instantie alleen DSM en vakbonden. In november volgen er minimaal nog 3 bijeenkomsten waarbij ook Covestro zal aansluiten. Het idee is om een zogenaamde overgangs-cao af te sluiten die door 3 partijen wordt ondertekend: DSM, Covestro en de vakorganisaties.

Medewerkers gaan van rechtswege over naar Covestro met de op dat moment geldende rechten en plichten. Dit betreft de CAO (looptijd tot en met 31-3-2022), het Regelingenboek en de CAO Sociaal Plan (looptijd tot en met 31-03-2023).

Er zijn echter bedrijfsspecifieke arbeidsvoorwaarden die niet in hun huidige vorm voortgezet kunnen worden en waarover we gaan onderhandelen:

 • De personeelsoptieregeling
 • Resultaatbeloning 2020 en vanaf 1 januari 2021 : winstdelingsregeling en regeling resultaatbeloning voor wat betreft A-target
 • Pensioenregeling/100k arrangement ( nieuwe regeling ingaande 1 januari 2021)
 • Ziektekostenverzekering Zilveren Kruis
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Dienstjaren en jubilea
 • Positie ondernemingsraad
 • Relatie vakorganisaties
 • Lidmaatschap ODS en FSI)
 • Privé verzekeringen bij het DSM assurantiekantoor

Namens vakorganisaties is verder nog ingebracht:

 • Mogelijkheid van een werkgelegenheidsgarantie
 • Welkomstbonus Covestro – afscheidsbonus DSM
 • Het verzekerde 3 WW-jaar (SPAWW)

Om de belangen van onze leden optimaal te behartigen willen wij op korte termijn één of meerdere teamsbijeenkomsten organiseren voor die leden die getroffen worden door de overname. Collega’s die geen lid zijn kunnen eveneens deelnemen zodat ze op deze wijze kunnen kennis maken met Synergo en lid kunnen worden. Het eerste half jaar is het lidmaatschap gratis. Het is dus een ideaal moment en een goede manier om laagdrempelig kennis te maken met Synergo-vhp! Lid worden! https://www.synergo-vhp.nl/over-ons/meedoen

 

9 october:

Zoals bekend heeft DSM het voornemen om de Nederlandse activiteiten die deel uitmaken van de aangekondigde verkoop van DSM Resins & Functional Materials incl. Niaga (DRF), de Coatings business van DSM Advanced Solar (DAS Coatings) en DSM Additive Manufacturing (DAM) over te dragen aan Covestro. Deze operatie staat bekend onder de naam Brunello. Covestro is op zich een stabiel bedrijf wat een afsplitsing is van Bayer, ze hopen door deze onderdelen van DSM binnen te halen stevige synergie te kunnen behalen.

Het betekent natuurlijk ook nog wel het een en ander voor de medewerkers die vandaag de dag nog bij DSM werken: bij een van de betrokken onderdelen maar ook bij de ondersteunende afdelingen die een aanmerkelijk deel in opdracht werken voor die onderdelen.

Synergo en de andere vakbonden worden uiteraard bij de overgang betrokken. In zijn algemeenheid geldt dat bij een overgang als deze de rechten van de werknemer wettelijk beschermd zijn. Het burgerlijk wetboek bepaalt hierover: "Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger."

Binnenkort gaan we om tafel met Covestro om de arbeidsvoorwaarden te bespreken. De huidige cao van DSM blijft doorlopen tot het moment waarop deze afgelopen is in maart 2022. Er zijn echter een paar uitzonderingen, omdat deze specifiek DSM zijn zoals optieregelingen en de pensioenregeling. Het is dus zaak voor ons om een en ander zo te regelen dat er geen nadeel voor de werknemers gaat ontstaan.

Het DSM Sociaal Plan is van toepassing.

Zoals gezegd, binnenkort gaan wij met DSM/Covestro aan tafel en uiteraard houden wij jullie op de hoogte.

Heb jij nog collega’s die (nog) geen vakbondslid zijn dan is het nu wel echt de hoogste tijd om ze aan te spreken en in te schrijven klik hier. Samen zijn we sterk, voor goede arbeidsvoorwaarden nu en in de toekomst.

 

Het onderhandelingsteam van Synergo:

Casper Vaandrager, Henk Janssen en John de Graaf.

Save the date!

Alweer de derde MS Teams workshop is een serie over actuele thema’s. Op dinsdag 15 december van 16.30 - 18.00 behandelen we het thema: Landelijk Pensioenakkoord, wat betekent dit voor mij?

Het Pensioenakkoord is nu nog ver weg voor de burger, maar het komt steeds dichterbij, het zal een groot effect gaan hebben op onze toekomstige pensioenen. Tijdens de meeting wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, welke beslissingen er nog genomen moeten worden en wat deze betekenen voor ons, voor jou.

Ruud Stegers, van onze koepelorganisatie VCP zal een inleiding geven, waarop er van gedachten kan worden gewisseld.

De VCP vertegenwoordigt ons in de onderhandelingen met het kabinet, de werkgevers en de andere bonden. Ruud kan dus aangeven wat er verwacht mag worden en in welke richting de VCP dat voor ons wil bijsturen. Omgekeerd is het voor de VCP belangrijk om gevoed te worden door meningen en gezichtspunten van de achterban.

Gisteren, maandag 30 augustus jl., is onze vakbondsbestuurder geïnformeerd over een tweetal voorgenomen reorganisaties bij DSM, waarbij arbeidsplaatsen komen te vervallen.

De reorganisaties zijn bij DSM Materials (voornamelijk R&D): 128 fte overtollig waarvan 86 gedwongen ontslagen, en bij DSM Biotechnology Center in Delft: 50fte reductie.

Uitermate vervelend nieuws! Als vakorganisaties zijn wij verrast door de omvang van de reorganisaties. Wij gaan hierover nog in gesprek met DSM.

Voor de betrokkenen geldt er een sociaal plan dat loopt tot en met 31 maart 2023. Uiteraard staan wij voor die leden klaar die onverhoopt door deze reorganisaties geraakt gaan worden.

Synergo-vhp staat natuurlijk klaar om de individuele leden bij te staan die door de hierboven genoemde maatregelen getroffen zullen worden. Ook de medewerkers die nog geen Synergo-lid zijn kunnen worden geholpen.

Deze reorganisaties laten weer eens zien dat een baan geen zekerheid biedt. Door lidmaatschap van de vakbond staan we sterker in onze onderhandelingen over CAO's en Sociale Plannen, krijg je individueel bijstand bij tegenslag, en door een grote vertegenwoordiging in de Ondernemingsraad zitten we aan tafel bij het beoordelen van reorganisaties. Dus: wordt lid, meldt je aan via https://www.synergo-vhp.nl/organisatie/meedoen/aanmelden-lidmaatschap

Hebt u vragen of suggesties, mail naar info@synergo-vhp.nl

19 oktober: Onze leden hebben met overgrote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat!

12 oktober: De vakbonden hebben met DSM overeenstemming bereikt, er is een resultaat, wat met een positief advies aan de leden ter stemming is voorgelegd.

7 september 2020. De onderhandelingen over een nieuw Pensioen contract zijn in een eindfase beland. Van belang niet alleen voor DSM, maar ook voor de medewerkers van de andere bedrijven die hun pensioen hebben ondergebracht bij PDN (details zie verderop). Via twee MS Team sessies op 3 en 7 september heeft iedereen de gelegenheid gekregen om zich te laten informeren en vragen te stellen. Eind september kunnen betrokkenen hun stem uitbrengen over het akkoord. Hier de presentatie:  Pensioen_PDN_presentatie_7_sept.pptx

We zitten in een patstelling, breekpunt is de looptijd van het contract. De overbruggingsperiode totdat overeenstemming is bereikt over nieuwe regeling op basis van pensioenakkoord (in periode 2022 tot 2026). De vakbonden staan voor maximale looptijd van twee jaar, en dan de situatie weer bekijken, DSM wil het contract laten lopen totdat er overeenstemming is over een pensioencontract op basis van het nieuwe stelsel (5 jaar).

. PDN wil als uitvoeringsorganisatie uiterlijk eind van deze maand uitsluitsel van sociale partners, om tijdig de wijzigingen te kunnen verwerken voordat het huidige contract op 1-1-2021 afloopt. Komende weken gebruiken om te kijken of we alsnog tot een resultaat kunnen komen.

Ter info:

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) is het pensioenfonds voor Koninklijke DSM N.V. (DSM) in Nederland. Aan PDN is de uitvoering van de pensioenregeling opgedragen van DSM Nederland B.V. en daaraan verbonden en voormalig verbonden ondernemingen. Daaronder vallen tevens de (actieve en inactieve) pensioenregelingen van ondernemingen die in het verleden deel hebben uitgemaakt van het DSM concern zoals Anqore, Fibrant, Centrient, OCI, Borealis en Arlanxeo.Meer info https://www.vdpdsm.nl/pdn

SABIC en Stamicarboin hebben hun eigen pensioensysteem ingericht en vallen dus buiten het PDN fonds. Het Pensioencontract van SABIC loopt af in 2024.