Nieuws

Artikel uit Volkskrant dd 2 september 2022 (Frank Kalshoven)

Bij de Spoorwegen woedt een strijd tussen arbeid en kapitaal. De inzet: wie draagt de lasten van de hoge inflatie? De werkenden, wier koopkracht door inflatie wordt aangetast? Of de onderneming, die minder winst zou maken als zij de inflatie zou compenseren met hogere lonen? De strijd is nog onbeslist.

De situatie bij de NS roept de bredere vraag op welke partij bij inflatie eigenlijk in het voordeel is. In de kern van de zaak gaat het hierbij over het afwentelen van de gevolgen van de prijsstijgingen op anderen. Abstract? Nee hoor, het is heel concreet.

Neem eerst een eenvoudig geval. Een bedrijf kan gestegen (inkoop)kosten direct en volledig doorberekenen aan klanten. Omdat de klanten geen alternatief hebben voor het product van deze onderneming, zijn ze gedwongen dezelfde hoeveelheid product te blijven kopen tegen de gestegen prijzen. De werknemers van het bedrijf vallen onder een langjarige cao, afgesloten voorafgaande aan de inflatiegolf. Zij werken dus tegen een loon waarvan de koopkracht wordt uitgehold.

In dit geval wentelt de onderneming de gestegen inkoopkosten dus af op de klanten. De werkenden zijn niet in staat hun verlies aan koopkracht af te wentelen op de onderneming. De onderneming is spekkoper.

Er zijn allerlei varianten op dit voorbeeld. Als er voor klanten wél alternatieven zijn voor het product, is de afwentelingsmacht van bedrijven op klanten beperkt. Als werkenden macht hebben in een sector kunnen ze de cao openbreken en de inflatiekosten afwentelen op de onderneming. Als de verkoopprijs van producten bepaald wordt op een wereldmarkt, zoals bij energie, kunnen bedrijven hun klanten prijsstijgingen doorberekenen zelfs zonder dat hun productiekosten toenemen. Als een onderneming (contractueel) gedwongen is producten te leveren tegen een verlieslatende prijs, zijn de klanten (voor de duur van het contract) spekkoper. Kortom: ondernemingen, klanten en werkenden spelen een machtsspel over wie de gevolgen draagt van de inflatie.

In dit machtsspel zijn ondernemingen doorgaans in het voordeel ten opzichte van werkenden en klanten. Prijzen van producten en diensten zijn over het algemeen makkelijk aan te passen, zoals we merken in de winkel en aan de pomp. En onder een leveringsplicht tegen verlieslatende prijzen valt onderuit te komen, of dat is in elk geval heronderhandelbaar.

Lonen zijn veel minder flexibel, omdat zowel hun niveau als hun ontwikkeling in de tijd veelal vastligt in langjarige cao’s. Dat is in normale inflatietijden gunstig voor werkenden, omdat de cao zekerheid biedt over hun loonontwikkeling. Maar in abnormale inflatietijden slaat het voordeel van vastigheid om in een nadeel. De zekerheid van loonstijging verandert in de zekerheid van koopkrachtdaling. Werkgevers, de tegenpartij bij die cao-onderhandelingen, lachen in hun vuistje.

Is daar iets tegen te doen? Jawel, met macht. Georganiseerd in vakbonden kan de factor arbeid het onderhandelingsspel met werkgevers harder spelen, met stakingen als ultiem machtsmiddel. Daarom is het conflict bij de Spoorwegen zo interessant. Spoorwegen zijn een sector waarin nog een hoge organisatiegraad bestaat, veel spoormensen zijn lid van een bond. Als het daar niet lukt de werkgever te dwingen tot een stevige loonsverhoging lukt het nergens.

Dikke kans (groter dan vier op vijf) dat u geen lid bent van een vakbond. Het lidmaatschap is al decennia steeds minder vanzelfsprekend geworden. Misschien is het tijd daar nog eens over na te denken. Vakbonden zijn de enige partij die werkgevers weerwerk kunnen bieden in de inflatiestrijd.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.

 

Nieuwe website met laagdrempelige informatie over nieuwe pensioenregels

De wijziging van de regels voor het aanvullend pensioen is relevant voor het inkomen voor de oude dag van miljoenen Nederlanders. Op onsnieuwepensioen.nl wordt eenvoudig uitgelegd wat pensioen is, waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat hetzelfde blijft en wat er verandert. Ieder hoofdonderwerp bevat een korte algemene uitleg, een animatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast is er een praktisch overzicht van wat men nu al zelf kan doen aan het inkomen voor later.

September wetgeving in de Tweede Kamer

De Wet toekomst pensioenen is een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019. De Wet toekomst pensioenen is nog in behandeling. Op 12 september buigt de Tweede Kamer zich over de voorgenomen wetgeving. De nieuwe regels voor pensioen kunnen dus nog wijzigen. Als de Tweede en Eerste Kamer tijdig akkoord gaan, gaan deze regels per 1 januari 2023 in.

Pensioen Commissie Synergo

Synergo is en blijft goed op de hoogte van wat er speelt in Den Haag, zodat we in de Pensioen onderhandelingen bij de bedrijven goed voorbereid zijn, zie de website. Spil hierin is onze PensioenCommissie. Wij hebben onze zienswijze neergelegd in een document: Synergo_vhp_Pensioen_123_20220517.docx

Logo Ons nieuwe pensioen

 

 

 

 

Grenswerkers zijn mensen die in Belgie of Duitsland wonen, maar in Nederland werken. Voor dat soort werknemers kunnen andere regels gelden voor bijvoorbeeld sociale verzekeringen, belastingen en pensioen.

Tijdens de coronacrisis bestond het risico dat grensarbeiders, door het thuiswerken onverwacht sociaal verzekerd zouden raken in hun woonstaat in plaats van hun werkstaat. Om dit te voorkomen was voor de sociale zekerheid in EU-verband afgesproken om de sociale zekerheidspositie van werknemers in grensoverschrijdende situaties vast te stellen aan de hand van hun werkpatroon voorafgaand aan de coronacrisis. Deze afspraken golden tot 1juli jongstleden. Het goede nieuws is dat de regeling is verlengd tot einde van dit jaar. Op dit moment worden de details van de verlenging uitgewerkt.

Ook fiscaal zijn er internationaal afspraken gemaakt voor de grenswerkers. Maar sinds 1 juli zijn die fiscale maatregelen afgeschaft waardoor de thuiswerker elk uur moet bijhouden.

Het doet ons goed dat de overheid op zoek is naar een structurele oplossing voor deze kwestie. Zo wil het kabinet garanderen dat ook grenswerkers hybride kunnen blijven werken zonder sociale of fiscale beperkingen. Hiertoe is men in overleg met de buurlanden om dit onderling goed te regelen.

Wij als Synergo zijn via onze koepelorganisatie VCP betrokken bij het overleg in Den Haag. Ervaringen vanuit onze achterban brengen we in bij VCP. We roepen dan ook betrokkenen op om hun ervaringen door te geven via info@synergo-vhp.nl.

Ter info: Een overzicht van alle regelingen voor grenswerkers.

 

De leden van Synergo en ook de leden van de andere vakbonden hebben met grote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de overgangs-Cao van DSM Protective Materials (DPM) en de nieuwe eigenaar Avient.

Uitgangspunt is dat de betrokken medewerkers hun huidige arbeidsvoorwaarden behouden, met uitzondering van bedrijfsspecifieke regelingen zoals bijvoorbeeld de optieregeling. Inmiddels heeft Synergo samen met de andere betrokken vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die betrokken zijn bij deze overgang van onderneming.

Het onderhandelingsresultaat tref je hier aan.  

Daarmee is deze Cao definitief geworden. Belangrijk is dat de afspreken en het sociaal plan van de onlangs afgesloten CAO van DSM geldig zijn totdat deze afloopt.

En naar onze leden: dank voor je stem en het in ons gestelde vertrouwen!

Met vriendelijke groet,

Hans Meulman en Casper Vaandrager

Onderhandelingsteam Synergo bij de overgang DPM/Avient

AvientDSM Logo

DSM zet grote stappen, fusie en verkoop van haar laatste materialen activiteiten.

Ook de vakbonden moeten weer aan de slag, zorgen dat de verworven arbeidsvoorwaarden bij het nieuwe bedrijf niet in het gedrang komen. Gelukkig is er bij DSM op de valreep een CAO overeengekomen en een voortzetting van het sociaal plan met drie jaar. Onze onderhandelaars staan in nauw contact met de directie van DSM, en we zorgen voor een onderhandelingsteam waarin ook leden van de betrokken bedrijven worden opgenomen.

Onze leden worden in meer detail op de hoogte gebracht zodra er nieuws is. Hieronder de berichten op de website van DSM.

De verkoop van DPM: https://www.dsm.com/corporate/news/news-archive/2022/dsm-announces-sale-of-protective-materials-business.html

De verkoop van DEM: https://www.dsm.com/corporate/news/news-archive/2022/dsm-announces-sale-of-engineering-materials-business.html

De fusie: https://www.creator-innovator.com/en/home/

 

 

Goed nieuws! Synergo heeft samen met de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt met DSM over een nieuwe CAO. Nadat het eerdere eindbod van DSM door de 4 betrokken vakbonden als te mager werd gekwalificeerd is er op 10 mei jl. wederom onderhandeld.

Waarom was het eindbod ook al weer te mager? Zie daarvoor onze nieuwsbrief van 14 april jl  

Het op 10 mei jl. bereikte onderhandelingsresultaat is zowel een verbetering op het gebied van de loonsverhoging als de duur van het sociaal plan. Zie hier voor de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

Het was een taaie onderhandeling, door de inzet van oinze onderhandelaars hebben we het eindbod van DSM flink kunnen oprekken.

Afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de eerste CAO voor Covestro Nederland. Gezamenlijk hebben we opgetrokken met alle bonden en zijn we met Covestro tot het bijgevoegde onderhandelresultaat gekomen. Het akkoord is met een positief advies voorgelegd aan de leden ter stemming.

Met dank aan onze onderhandelaars Paul van Boxtel en Gerhard Heusinkveld

Wat kunt u zelf doen tegen de stijgende gasprijs? Word lid van een vakbond

Menno Tamminga - NRC 15 maart 2022

Het lijkt de afgelopen dagen soms wel alsof heel Nederland in een tochtende, aardgasslurpende woning van een gierige, huurdersvijandige woningcorporatie woont, zodat de extreme stijging van de gasprijzen een regelrechte aanslag is op ieders bestaanszekerheid. Zeker, deze gedupeerden zijn er. TNO-onderzoeker Peter Mulder becijferde vorig jaar dat 550.000 huishoudens in energiearmoede leven. Inmiddels is dat gestegen tot 630.000, 8 procent van alle huishoudens.

Op dat eerdere getal, de 550.000 huishoudens, is ook wel iets af te dingen, constateerde FD -columnist Mathijs Bouman vorig jaar. In het armoedecijfer zaten bijvoorbeeld ook huishoudens met een hoge energierekening die niet in een tochtig huis wonen. Misschien uitbundig energieverbruik?

Tegenover de energiearmoede staat dat ongeveer 55 procent van de huishoudens een koophuis bewoont. Daar zullen zij wel goed voor zorgen, toch? Adequaat onderhoud. Isolatie. Zonnepanelen. En dan nog iets. Als goederen, zoals gas, duurder worden, kun je ook zuiniger zijn. En je kijkt naar andere oplossingen binnen je budget: sommige aankopen laten om geld vrij te maken voor de gestegen energieprijzen. Of: extra uren werken om extra inkomen te verwerven. Een krantenwijk? De arbeidsmarkt is krap, de bordjes met ‘personeel gezocht’ op de winkelruiten spreken voor zich.

Eerst zelf handelen, dan pas steun van de overheid vragen. Of is dat te neoliberaal gedacht?

Lees ook: Loonsverhoging? Werkgevers willen niet opdraaien voor de inflatie

Maar er zijn natuurlijk ook andere oplossingen, zoals: word lid van een vakbond. De afgelopen decennia vonden steeds meer mensen dat een ouderwets idee. Iets van vroeger, van hun vader. Maar hé, kijk om je heen.

Oorlog in Europa. Iets van vroeger? Nee, nu.

Knetterende inflatie. Iets van vroeger? Nee, nu.

Angst voor olie- en gastekorten. Vroeger? Nee, nu.

De beste aanbeveling om lid van een vakbond te worden kwam afgelopen week van werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen. Zij verwacht een „levensgrote” kans op langdurige en hoge inflatie vanwege gestegen grondstoffenprijzen in combinatie met een recessie. Stagflatie. „Dit gaat lang en pijnlijk worden”, zei ze tegen Het Financieele Dagblad. Daar kan een vakbond zo een ledenwerfcampagne mee maken.

Afgelopen week becijferde het Centraal Planbureau (CPB) in zijn nieuwe ramingen hoe werknemers op achterstand worden gezet door inflatie en hun eigen onmacht. Een van de kengetallen in de CPB-ramingen is het aandeel van de lonen in de productie van goederen en diensten. Dat percentage heet de arbeidsinkomensquote. Hoe hoger dat percentage, hoe groter het aandeel van de „economische koek” dat werknemers naar zich toe trekken. De rest gaat naar bedrijven, die het deels uitkeren aan hun beleggers.

De arbeidsinkomensquote is dus ook een barometer van de macht van werknemers versus bedrijven. In september 2021 becijferde het CPB een arbeidsinkomensquote voor 2021 van ruim 73. Nu is dat verlaagd naar 72. Voor het lopende jaar, 2022, gaat het werknemersdeel van de koek pas echt omlaag. De eerdere raming was bijna 74, de raming nu is minder dan 71. De komende jaren verwacht het CPB geen verbetering.

De werknemers leveren in. De loonstijging blijft ver achter bij de inflatie. Hoe komt dat? Een van de oorzaken: minder vakbondsleden. In de ‘stagflatiejaren’ 1970-1979 hadden de bonden gemiddeld zo’n 1,7 miljoen leden, nu 1,5 miljoen. Toen was een op de drie werknemers lid, nu (op z’n best) een op de zes.

Waarom geen lid? Nooit serieus over nagedacht, zegt 54 procent van de niet-leden. Dat was vroeger. Maar nu?

Menno Tamminga schrijft op deze plaats elke dinsdag over ondernemingsbeleid en economie.

De huidige pensioenregelingen bij de bedrijven gaan veranderen door de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Bij de meeste bedrijven zijn de onderhandelingen gestart.

In deze fase nog verkennend maar in de loop van 2023 moeten er keuzes gemaakt gaan worden in overleg tussen vakbonden, werkgever en pensioenfonds. Dit is een intensief en complex proces. We willen graag ook uw mening horen, vandaar de workshop op 28 februari. De workshop was geslaagd, met 30 deelnemers.

Hieronder de samenvatting:

 1. De materie is te complex om binnen het tijdsbestek van de workshop te doorgronden, tevens is veel nog niet zeker omdat wetgeving nog niet is afgerond - en de gevolgen van keuzes in het proces nog niet inzichtelijk zijn.
 2. Algemeen is er behoefte om de gevolgen op individueel niveau inzichtelijk te krijgen. Hiervoor is het nog te vroeg, is afhankelijk van de keuzes die de afzonderlijke fondsen gaan maken, en de persoonlijke situatie. Een aanpak op niveau leeftijdgroep, inkomensgroep .... ? Iets om te bepleiten in de onderhandelingen.
 3. Belangrijk om te benadrukken dat de keuzes gemaakt worden op pensioenfonds niveau, en dat er geen keuzes zijn voor de individuele deelnemers. De deelnemers kunnen via hun vakbond (onderhandelend) of gepensioneerdenvereniging (inspreekrecht) hun mening laten horen. Vandaar ook deze workshop om onze Pensioen Commissie en de onderhandelaars inzicht te geven in de mening van de doelgroep.
 4. Terugblikkend is de conclusie dat de workshop ons een redelijk inzicht geeft in hoe de achterban er over denkt. Dit is input voor onze Pensioen Commissie en bij onze vertegenwoordiging in de landelijke koepel van VCP.
 5. Er is behoefte aan een volgende workshop zodra er meer te melden is. Doen we.
 6. Als infobron voor geïnteresseerden om de ontwikkelingen en het proces te volgen:
  1. Meer details op het proces via https://www.werkenaanonspensioen.nl
  2. En over de inhoud: https://www.pensioenfederatie.nl/website/publieke-landingspagina/nieuwe-pensioencontract

Speerpunt voor 2022 is het werven van jongere leden.

Hier een blog van onze collega Casper Vaandrager, die zijn indrukken vastlegt in een aanstekelijke blog ..........

https://www.vhp2.nl/blog/de-jeugd-is-niet-geinteresseerd-in-vakbonden/

En natuurlijk de sheets

 

De uitdaging als vakbeweging is hoe we jongeren (leeftijd tot ca 40 jaar) de toegevoegde waarde kunnen bieden om ze zo te bewegen om lid te worden van een vakbond.

Voor Synergo-vhp is het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder de jongere doelgroep, om daar op in te kunnen spelen. Doordat we een kleine vakbeweging zijn, kunnen we makkelijker inspelen op waar behoefte aan is. En dat doen we door o.a. lunchmeetings en workshops.

In een geanimeerde lunchmeeting via Teams is op 20 december met rond de 40 jongere deelnemers van met name DSM NEXT een scala aan onderwerpen aan de orde geweest. Het was een voltreffer, een geanimeerde discussie en erg veel inzicht wat deze doelgroep belangrijk vindt.

We gaan hiermee aan de slag, we houden de deelnemers op de hoogte.

SYNERGO KEERT ZICH TEGEN DEZE ONTKOPPELING

De aanpassing van de hoogte van het wettelijk minimumloon is in Nederland wettelijk geregeld. Het minimumloon wordt halfjaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde loongroei afgesproken in cao’s in de verschilklende sectoren zoals deze door het Centraal Planbureau halfjaarlijks bekend wordt gemaakt.

In het regeerakkoord wordt het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent verhoogd. Het wettelijk minimumloon blijft gekoppeld met de uitkeringen om het bestaansminimum te verstevigen. Dit is prima. In het regeerakkoord is echter de AOW losgekoppeld van het wettelijk minimumloon, dit is verre van prima.

De koppeling van de AOW-uitkering aan de andere uitkeringen is van oudsher een verzekering dat senioren ná hun pensioen er financieel niet nog verder op achteruitgaan. Door de AOW te ontkoppelen van het wettelijk minimumloon zet men in het regeerakkoord nu al fors de bijl in de wortels van de sociale zekerheid.

De door de regering voorgenomen compensatie via de ouderenkorting biedt geen houvast voor de toekomst en werkt onvoldoende. Om de ouderenkorting te kunnen krijgen, moet je immers belasting betalen en dat is voor de mensen met alleen een AOW-uitkering en geen of een klein aanvullend bedrijfspensioen nou juist niet het geval. Honderdduizenden senioren dreigen hiervan de dupe te worden. Dit is een slechte zaak.

Onze koepelorganisatie VCP heeft een persbericht opgesteld, we scharen ons hier vierkant achter.

PS: Hier meer achtergrond informatie over het aantal mensen met geen of klein aanvullend pensioen.

U hebt het kunnen lezen in de media. DSM gaat afscheid nemen van haar resterende Materialen business units, en zich volledig richten op de voeding en gezondheidsactiviteiten. Dit is niet geheel onverwacht, maar het is nu formeel bekend gemaakt.

De vakbonden zijn vorige week al op de hoogte gesteld. Onze onderhandelaar Casper Vaandrager was daarbij aanwezig.

Voor degenen die werkzaam zijn bij Dyneema of Engineering Plastics of bij de ondersteunende functies betrokken zijn, wordt dit een spannende periode. Wie wordt de nieuwe eigenaar? wat betekent dit voor mijn functie? en wat voor mijn arbeidsvoorwaarden?

Synergo-vhp is er klaar voor.

Wij zullen als Synergo-vhp de ontwikkelingen nauw volgen. Zodra er nieuws te melden is hoort u van ons. Onze onderhandelaars en juridische deskundigen staan klaar om u te ondersteunen waar nodig.

Hier de Press Release van DSM en nog meer info

Hebt u vragen of suggesties, reageer naar info@synergo-vhp.nl of casper.vaandrager@vhp2.nl

VCP Young Professionals houdt op 15 september een webinar over hybride werken, gericht op jongeren.

Sinds de coronacrisis wordt er veel meer thuisgewerkt. Wat betekent dit voor de toekomst? Wat zijn de voor- en nadelen van thuiswerken en hoe ga je daar als young professional mee om? Tijdens het webinar komen deze en nog veel meer vragen aan bod.

Meer informatie: https://www.vcp.nl/webinar-vcp-yp-over-hybride-werken-en-jongeren/

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@vcpyp.nl

 

Hybride werken en jongeren

Online, woensdag 15 september 2021 van 17:00 – 18:00 uur

Ben jij een Young Professional en ben je benieuwd naar de ‘future of work’? Wat betekent hybride werken voor Young Professionals en hoe kan je je stem laten horen? Op 15 september houdt VCP Young Professionals hierover een webinar. Schrijf je nu in!

Sinds de coronacrisis wordt er veel meer thuisgewerkt. Wat betekent dit voor de toekomst en waar moet je rekening mee houden? Wat zijn de voor- en nadelen van thuiswerken en hoe ga je daarmee om? Tijdens het VCP YP event gaan we dieper in op deze vragen. Noteer daarom woensdag 15 september in je agenda en meld je aan! Er zijn diverse sprekers en ruimte om ervaringen te delen. Deelname is gratis.

Datum:              Woensdag 15 september 2021, 17.00 – 18.00 uur

Sprekers:           Caline Horvath, na afronding van haar master Arbeids-, Organisatie- en Gezondheidspsychologie in Nijmegen vervult Caline diverse functies als HR professional. Daarnaast is ze actief als sectiebestuurslid Arbeid & Organisatie bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) die recent een op wetenschap en praktijk gebaseerde paper heeft uitgebracht over Effectief Leiderschap tijdens covid-19 en daarna. Ze zal meer vertellen over wat er vanuit de psychologie bekend is over jongeren en hybride werken; wat vinden jongeren belangrijk? Hoe richt je hybride werken gezond in voor jezelf? Wat kan je van je leidinggevende vragen?

                            Jessica White & Moniek Schoenmakers (bestuur Jong Rabo), Jong Rabo is al vroegtijdig betrokken geweest bij hoe de nieuwe manier van werken wordt ingevuld. Rabo@Anywhere wordt dit binnen Rabobank genoemd. Als jongerenorganisatie van de Rabobank hebben ze een serieuze stem verkregen in het proces waarin uiteindelijke wensen van de jonge medewerkers zijn gehoord. Ze vertellen over hun plan van aanpak, hoe ze invloed aan de hoogste tafel hebben uitgeoefend en input hebben opgehaald bij jonge medewerkers. De uitkomsten en de ‘future of work’ van Rabobank worden gedeeld.

Aanmelden:
Stuur een mail naar: info@vcpyp.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging. Uiterlijk een dag voor het webinar sturen we je een link om deel te nemen. Meer informatie over VCP YP:  www.vcp.nl/yp.


                             VCP YP: het geluid van de toekomst

 

CAO en Pensioenen, status januari 2022

Onze onderhandelaars, vlnr: Casper Vaandrager, Paul van Boxtel, Robert Donker en Bart Cornelissen.

Onderhandelaars

Dossiers Casper:

DSM:

 • September 2021 is er een agenda overleg geweest met partijen, de voormannen van de bonden steken hoofden bijeen voor strategie. Vooroverleg Synergo-smaldeel op 1 november (Casper, John de Graaf, Henk Janssen, Kristy Beckers en Addy Koster).
 • Januari 2022: Eind december teams-workshop met DSM-Next over het belang van vakbonden en CAO voor de jongeren, geanimeerde discussies. Eerste CAO ronde op 24-01. Veel overleg over toekomstige pensioenregeling.

Sabic:

 • in juni 2021 is een resultaat bereikt, loopt tot juli 2022.
 • Januari 2022: Aankondiging dat er “iets” staat te gebeuren met fabrieken in Geleen. Is inmiddels publiekelijk. De OR volgt dit op de voet.

Endurans Solar:

 • Transitie CAO is geldig tot maart 2022 (afloop DSM CAO).

Dossiers Paul:

Centrient:

 • Febr 2021: De leden van Synergo hebben het CAO eindbod van het bedrijf niet geaccepteerd, en de CAO dan ook niet ondertekend. Centrient heeft vervolgens Synergo buitenspel gezet, nog nergens vertoond! Een petitie heeft het bedrijf niet willen ontvangen. Patstelling.
 • December: Gerard en Robert doen poging tot gesprek met Centrient ter introductie van de nieuwe onderhandelaar Paul van Boxtel, en bijstellen beeld wat Centrient over Synergo heeft, dat wij een brug kunnen slaan. Benieuwd. Gesproken met de FNV bestuurder over evt gezamenlijke aanpak. Wordt vervolgd.

Sitech:

 • September: Synergo heeft een voorstellen brief gestuurd naar directie Sitech. Paul heeft contact gehad met contact Esther van Venrooij en samen met de andere bonden gesprek met Paul Rupp, de vz RvC van Sitech. Wachten op doorhakken van knoop rond Beyond project, dan kunnen we verder.
 • Januari 2022: CAO akkoord met 4 bonden, echter FNV heeft het afgewezen. Werkgever heeft weer meer geboden om FNV aan boord te krijgen. Stemming eindigt 27 februari. Proces verloopt zeer rommelig en er is veel onrust en wantrouwen binnen de organisatie.

OCI:

 • eindbod voorgelegd aan de leden, verdeelde respons en afgewezen door onze leden. In november 2021 een aangepast voorstel goedgekeurd.
 • Op 22 februari 2022 kick off projectgroep pensioenakkoord.

Stamicarbon:

 • in maart 2021 nieuwe CAO goedgekeurd.
 • Binnenkort bijpraten met contactpersoon John Boertjes.

Covestro:

 • gaat starten in februari 2022, op 26 januari MS Teams om suggesties op te halen bij de leden.

Dossiers Bart:

Borealis:

 • in April 2021 overeenstemming bereikt, loopt tot jan 2023.
 • Januari: gesprekken over Pensioenen.

Arlanxeo: onderhandelingsresultaat

 • Leden akkoord met resultaat, loopt tot juni 2023.
 • In CAO opgenomen dat loongroepen C42/C43 de CAO volgen, echter bij promotie volgt vanaf C41 automatisch een individueel management contract.
 • Belangrijke vraag is welke arbeidsvoorwaardelijke service we voor deze mgt-groep nog kunnen leveren ….. dit speelt ook bij andere bedrijven (Borealis, OCI, Fibrant, ….). Iets om intern over na te denken, en evt een volgende workshop.
 • Pensioenen: Huidige contract is verlengd tot overgang op nieuw stelsel (PS vanaf 2016 aangesloten bij pensioenfonds grafische bedrijven PGB).
 • Is ingewikkelde materie, aandacht voor informeren leden op ontwikkelingen (ledenbrief) en ondersteuning onderhandelaars in het proces.

Dossiers Robert:

Fibrant: in juni onderhandelingsresultaat, tot april 2023.

Anquore: instemming met onderhandelingsresultaat, CAO is getekend.

 

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe pensioenwetgeving, maar nog lang niet alles is duidelijk. De VCP biedt uitleg bij het nieuwe pensioenstelsel.

Het is aan de politiek om deze onzekerheden weg te nemen, zodat werkenden die pensioen opbouwen weten waar ze aan toe zijn en de solidariteit binnen het stelsel gewaarborgd blijft. Maar daar hoort ook een goede uitleg bij naar alle deelnemers.

Die constatering komt van de VCP (Vakcentrale voor Professionals), waarbij onder meer de vakorganisatie voor ambtenaren en onderwijspersoneel CMHF en vakorganisatie De Unie zijn aangesloten. Om de veranderingen te duiden heeft de VCP een unieke reeks video’s gemaakt met alle ins en outs over het huidige en toekomstige stelsel.

Bewustzijn
“We gaan in de video's uitgebreid in op de situatie nu, het stelsel dat uiterlijk in 2027 moet ingaan en de weg daarnaartoe”, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers. “Het pensioendossier is ingewikkeld, maar het gaat wel alle werkenden aan. Wij vinden het belangrijk dat werkenden en gepensioneerden begrijpen wat er gaat gebeuren. Voor veel mensen is pensioen een ver van mijn bed show. Ten onrechte, vinden wij, het bewustzijn mag best wat groter.”

Onzekerheid
Nieuwe zaken zoals de solidariteitsreserve of de manier waarop rendementen worden verdeeld bieden kansen, maar voor het vertrouwen is het van belang dat het goed wordt uitgelegd, dat mensen het zelf kunnen begrijpen. “Onbekendheid levert onnodig onzekerheid op. En daar willen wij iets aan doen”, zegt Stegers.

Heldere uitleg
De video’s behandelen op een informele manier uiteenlopende onderwerpen als het huidige stelsel bij bedrijfstakpensioenfondsen, tot aan de nieuwe contracten waarbij pensioen individueel wordt opgebouwd. Ook gaan de video’s in op de diverse spelers die in het pensioenveld actief zijn en het belang van pensioen als arbeidsvoorwaarde. Stegers: “Pensioen hoeft niet moeilijk te zijn, maar het moet dan wel op een toegankelijke manier worden uitgelegd. Dat biedt de VCP hier.”