Nieuws

VCP komt met afgewogen pensioencontract

23 mei. VCP probeert de impasse te doorbreken, en komt met een initiatief. Een helder pensioencontract waarbij alle deelnemers weten waar ze aan toe zijn. Dat is de kern van het pensioenvoorstel, dat is opgesteld door de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

Het plan adresseert het vraagstuk rondom het pensioencontract waarover nog veel onduidelijk was. Daarover heeft de VCP onlangs een film uitgebracht waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe het zit. Het pensioenplan zal voor de VCP leidend zijn in de vervolggesprekken met werkgevers en kabinet over de toekomst van ons pensioenstelsel. De vakbonden blijven intussen druk op de ketel zetten door hernieuwde pensioenacties op 28 en 29 mei.

Lees hier alles over het VCP pensioenplan:

Klik hier voor het persbericht over het pensioenplan

Klik hier voor de algemene Q&A over het pensioenplan

Klik hier voor de technische Q&A over het pensioenplan

 

 

17 april. De onderhandelingen over nieuw pensioensysteem zijn afgebroken .... je zou bijna vergeten waar het alweer om gaat. Daarom deze verhelderende film van VCP. Hier het persverslag waarin je meer kunt lezen over de toelichting op de film, aanleiding en boodschap.

We houden u op de hoogte, zodra er nieuws is.

Eind november 2018 zijn de onderhandelingen over pensioenen vastgelopen, onder andere op de AOW-leeftijd maar ook op de randvoorwaarden voor een nieuw contract. De bonden willen o.a. dat het kabinet de onhoudbare versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd terugdraait. En dat de zogenaamde RVU-boete wordt geschrapt, zodat er weer ruimte ontstaat in bedrijfstakken met veel zwaar werk, om gerichte regelingen voor vroegpensioen op te zetten. Daarnaast willen de bonden een solide nieuw pensioenstelsel. Bij de overgang naar zo'n stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan.

Minister Koolmees neemt nu zelf het heft in handen, via de Pensioenbrief die 6 februari in de kamer wordt/is besproken. De vakbonden zien haar bezwaren onvoldoende terug, hier de inhoudelijke reactie van de bonden. De visie van het VCP, waar we als Synergo bij zijn aangesloten: https://vcp.nl/

 

De vakbonden en Sitech zitten weer aan tafel, er is beweging in de onderhandelingen .... de poortacties en grote opkomst hebben effect gehad.

 

26 april: Sitech beweegt niet op het gestelde ultimatum. Dus er is een poortactie gehouden bij Gate 2 op (goede) vrijdag 26 april. van 7.30 uur tot 10.00 uur! Click hier voor de gezamenlijke oproep van de vakorganisaties FNV, CNV en Synergo VHP. Hier het verslag van de actie in dagblad De Limburger.

De voorgeschiedenis:

8 en 15 april: De leden hebben gesproken tijdens de ledenvergaderingen op 8 en 15 april: wij komen in actie, evenals de collega's van FNV en CNV. Actie voeren is niet onze stijl, maar de halsstarrige houding van Sitech noodzaakt ons om toch in actie te komen.

Synergo heeft, net als de collega bonden FNV en CNV, een ultimatum verstuurd aan de directie van Sitech. Voor wat betreft de inhoud van dit ultimatum verwijs ik naar deze link. Indien Sitech ons niet tegemoet komt dan volgen er acties.

De nieuwe CAO van Sitech wordt een moeilijke. De huidige CAO loopt af op 31 december 2018. De werkgever Sitech wil meteen de huidige CAO op de schop nemen omdat de huidige niet meer zou passen bij de positie waarin Sitech nu zit, naar mening van de bedrijfsleiding meer marktconform, naar een CAO 2.0. Hiermee komen verworven rechten op de tocht te staan. De vakbonden willen voortborduren op de huidige CAO en zijn niet overtuigd van deze ommezwaai.

9 januari: Synergo heeft in een druk bezochte lunchbijeenkomst op 9 januari haar leden, en andere geinteresseerden, bijgepraat over het dilemma. Via nieuwsbrieven zijn de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, en uitgenodigd om met elkaar, en met onze onderhandelaars meningen en zorgen te delen.

20 februari: is er weer een overleg geweest met werkgever en de bonden. Voorafgaand hebben we de leden via een online enquete gevraagd naar hun mening, de respons van 80% toont de betrokkenheid. Het resultaa t van het overleg: de werkgever wil niet bewegen en kan ons, maar vooral ook de medewerkers, niet overtuigen over de noodzaak van zo'n ingreep.

26 februari: In de erg druk bezochte ledenbijeenkomst op 26 februari: Er heerst een enorme verbolgenheid over hoe werkgever het proces heeft ingezet en verder aanvliegt. Onvrede bestaat over het ‘proces’, de gang van zaken, de toon, de timing en de snelheid. De voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door Sitech wekken nóg meer wrevel en argwaan. Jullie kunnen het niet meer serieus nemen en kiezen veelal voor tactisch zwijgen. Het overgrote deel van de leden wantrouwt de directie van Sitech en het hoger management. Uit de enquête blijkt dat slechts enkelen voldoende vertrouwen hebben. Men herkent zich niet in de zogenaamde ‘sense of urgency’ en de argumentatie gegeven door Sitech wordt betwist. Jullie willen misschien praten over enige versobering als de ABSOLUTE NOODZAAK daartoe onomstotelijk is komen vast te staan. Niet eerder.

3 maart: De onderhandelingen m.b.t. een nieuwe CAO zijn 3 april, tot stilstand gekomen. Hoewel wij beiden als Synergo onderhandelaars nog kansen zagen om in gesprek te blijven, kwam het gesprek voor dat moment tot een einde. 

8 maart: Graag wil ik jullie maandag 8 april bijpraten over de gang van zaken die tot dit  kritieke punt heeft geleid en gelegenheid nemen om jullie ideeën te verzamelen hoe nu verder. Gezamenlijk bepalen we dan de verdere koers.

Plaats: Brightlands Campus, coka Pellinore (Center Court gebouw)

tijd: 12:00 tot 13:30

Oproep:

De ontwikkelingen, en de mogelijke gevolgen voor ieder individueel, geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om tegenwicht te geven tegen de plannen van de werkgever. Via Synergo heb je een stem in de onderhandelingen, kun je de zorgen delen, en met collega's komen tot onderling begrip en stellingname. Wordt daarom lid van Synergo!! en informeer je collega's om hetzelfde te doen. Aanmelden kan via https://www.synergo-vhp.nl/organisatie/meedoen/aanmelden-lidmaatschap?view=form

 

Na succesvolle onderhandelingen is er een principe akkoord bereikt bij drie werkgevers: Stamicarbon, Anqore en Centrient. Het resultaat wordt voorgelegd aan onze leden voor hun akkoord.

 

 

 

 

Een dilemma voor een goede zaak,

Bij de recente CAO overleggen merken we dat de aangekondigde extra Nederlandse CO2 heffing bij deze bedrijven met buitenlandse aandeelhouders zwaar op de maag ligt en dat werkgevers stellen dat het forse consequenties kan hebben voor de werkgelegenheid in onze regio. In de praktijk zien we ook dat in CAO onderhandelingen gesteld wordt dat de landelijke CO2 heffing ten koste gaat van de loonruimte. OR-voorzitters hebben bijgevoegde pleit-brief gestuurd naar de "Bestuurders van de BV Nederland".

Maar deze bedrijven zijn wel bereid om te investeren in innovatieve projecten om CO2 te reduceren als dit de kostenpositie direct verbetert (energiebesparing, hogere selectiviteit processen). De nu voorgestelde huidige regelgeving leidt tot de reactie van de industrie ‘maak het ons niet te moeilijk want we doen al zoveel’ terwijl het naar onze mening dit zou moeten zijn ‘we doen al veel, help ons om meer te doen zonder dat we weggeconcurreerd worden.

Synergo-vhp vindt dat we het economische en maatschappelijke belang met elkaar moeten verbinden. Dit kan door het level playing field te behouden en tegelijkertijd de juiste financiële prikkels te creëren. Als Synergo ondersteunen we het pleidooi van de OR voorzitters van harte. Tevens gaan we dit nadrukkelijk onder de aandacht brengen van onze landelijke koepelorganisatie VCP, die kontakten heeft in het 'Haagse'. 

 

 

 

 

Ook dit jaar weer een bulletin met nieuws, CAO ontwikkelingen, interviews met actieve leden aan het front en nog veel meer.

Klik hier.

 

Speciaal voor onze jonge leden, en anderen die interesse hebben. Jullie pensioen is nog ver weg, maar nu worden er besluiten genomen die voor jullie belangrijk zijn. Wil je een woordje meespreken? Ja? open volgende links en reageer:

VCP Young Professionals zoekt nieuwe pensioenwoordvoerder (vrijwilligersfunctie)

Ben jij een jonge professional en voel jij je maatschappelijk verantwoordelijk en heb je affiniteit met thema's als diversiteit en pensioenen? Wil jij de stem van jongeren vanuit de vakbeweging laten horen in het debat over het pensioenen van nu en in de toekomst? VCP Young Professionals, onderdeel van de Vakcentrale voor Professionals (VCP), biedt een interessante vrijwilligersfunctie aan, die hier alle mogelijkheden voor geeft. Interesse? Stuur ons vóór 15 januari 2019 jouw korte motivatie en cv. Lees meer: https://vcp.nl/actualiteiten/5050/vcp-young-professionals-zoekt-nieuwe-pensioenwoordvoerder-vrijwilligersfunctie/

Pensioenlab Academie: Jongeren gezocht voor pensioenbesturen

De diversiteit in pensioenfondsen is nog veel te laag vinden de drie jongerenorganisaties VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong. Vooral jongeren ontbreken in veel pensioenfondsen. Wij willen dit veranderen door jongeren te enthousiasmeren en op te leiden voor een plek in een pensioenfondsbestuur of een verantwoordingsorgaan. Reageer vóór 31 december 2018. Lees meer: https://vcp.nl/actualiteiten/5027/pensioenlab-academie-jongeren-gezocht-voor-pensioenbesturen/

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is diep teleurgesteld in het kabinet en werkgevers, nu de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelopen. Voor de VCP lag er een redelijke basis om met elkaar verder aan te werken, maar het kabinet kwam niet over de brug met harde toezeggingen. "Het voorgestelde stelsel is in beginsel kansrijk, maar dreigt de Nederlanders 60 tot 100 miljard euro aan pensioen te gaan kosten. Tevens zijn er zoveel losse eindjes dat het voor de werknemers zomaar eens veel slechter kan uitpakken dan het huidige stelsel. Het kabinet was niet bereid verantwoordelijkheid te nemen en heldere afspraken met ons te maken. Dan houdt het op een gegeven moment voor ons op", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Synergo betreurt ook dat het niet gelukt is, hetgeen voor alle betrokken partijen: werknemers, gepensioneerden en de overige partijen van de polder.

Hier leest u de reactie van de VCP, de Vakcentrale voor Professionals.

En wil je antwoorden op vragen? hier de Q&A van de VCP.

Reageren, suggesties? Stuur een mail naar info@synergo-vhp.nl

 

 

Wil jij meehelpen met het besturen van het pensioenfonds? Meld je dan nu aan voor de PDN Academy. Wil jij als (oud-)deelnemer van het Pensioenfonds meepraten over jouw toekomstige pensioen en dat van jouw (oud-)collega’s? Vind je het zeker stellen van een goed pensioen in de toekomst belangrijk en heb je interesse in en affiniteit met pensioenen? Meld je dan nu aan voor de PDN Academy.

Via de PDN Academy bereiden we je voor op een functie in het VO of het bestuur van PDN. Je kunt diverse cursussen en themabijeenkomsten bijwonen. Dit neemt ongeveer 4 à 5 dagen per jaar in beslag. Leden van de PDN Academy maken kans om in de toekomst aangewezen of op de kieslijst geplaatst te worden als bestuurslid of lid van het verantwoordingsorgaan.

Hebben we je interesse gewekt? Meld je dan aan voor de PDN Academy via e-mail info.pdn@dsm.com. Geef hierbij aan of je geïnteresseerd bent in een toekomstig lidmaatschap van het bestuur of het verantwoordingsorgaan.

Meer info op de website van PDN.

Pensioen Academie op zoek naar nieuwe lichting jongeren

Ben jij geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar en bereid om via een aantal colleges te verdiepen in alles rond pensioenen, en wat dat betekent voor jongeren? Hiervoor is er de Pensioen Academie. Dit is een initiatief van FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals.

Samen met een groep jongeren volg je verschillende colleges over pensioen. Na deze colleges weet je echt bijna álles over pensioen. Afhankelijk van het programma dat je volgt, word je klaargestoomd voor een plekje in een Pensioenbestuur of een Verantwoordingsorgaan. Jij vertegenwoordigt dan jouw leeftijdsgenoten in de pensioenfondsen en kunt voor alle jongeren in Nederland het verschil maken! Nog meer info.

Meld je aan voor 1 van de 3 groepen: de Junkies (potentiele bestuurdersklas), de Genieters (VO-leden in spé) en de Verleiders (# ikweetnogweinigvanpensioen).

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar oud?! Mail vóór 31 december 2018 je motivatie en CV naar academie@pensioenlab.nl

De CAO van Arlanxeo is rond! De leden hebben in grote meerderheid voor gestemd. De tekst hier.

Alle partijen zijn tevreden over het bereikte resultaat. De onderhandelingen kunnen worden gekenschetst als constructief en voortvarend.


Namens het onderhandelingsteam van Synergo
Thérèse Beurskens bijgestaan door Michel Dees

Maatwerk in alle fasen van je loopbaan, daarvoor staat Synergo-vhp, vakvereniging voor de chemisch technische sector en aangesloten bij de VCP. Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan hebben we een promotiefimpje gemaakt. Het filmpje laat zien wat de vakvereniging kan betekenen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, als netwerkorganisatie en als steuntje in de rug op juridisch en persoonlijk gebied. Synergo-vhp telt 750 leden, en trekt nog steeds nieuwe leden.

Nachtwerk loont

Niet verwacht, maar toch gelukt. Een CAO resultaat bij SABIC. Hiervoor was echter wel een onderhandelingsmarathon nodig van woensdagmorgen 09.00 uur tot donderdagochtend 5 juli om 04.00 uur. Onze onderhandelaars Harry Govers en Renaat Hennus waren erbij, en hebben hun stempel op het proces gedrukt, mede waardoor aan de finish een best wel mooi resultaat kon worden binnengehaald.

Dezelfde dag nog, donderdag om 17.00 is in de al eerder geplande ledenvergadering het resultaat, met een positief advies, toegelicht aan de aanwezige leden. Unaniem is het resultaat aanvaard. De onderhandelaars is het mandaat gegeven om de CAO verder af te ronden. In een brief naar de werkgever zal het akkoord van Synergo worden gecommuniceerd, en tevens de belangrijkste opmerkingen die uit de ledenraadpleging naar voren zijn gekomen.

Het Pensioen contract

En er is ook nog eens onderhandeld over een nieuw pensioen contract. De 5 jarige pensioenovereenkomst tussen Sociale Partners en SPF loopt namelijk per 31 december 2018 af. De onderhandelingen hebben geleid tot een eindvoorstel van de werkgever. De werkgever heeft een aantal aanpassingen voorgelegd waarbij met akkoord de nieuwe overeenkomst voor 5 jaar een feit kan zijn. In de bijlage de brief met de formulering van het antwoord van Synergo. In de ledenvergadering van 5 juli is de brief toegelicht. 

Er was enige discussie over de inhaalindexerings passage, deze viel moeilijk te accepteren. Besloten is om in onze reactie duidelijk onze mening op dit punt te verwoorden. Unaniem is het eindvoorstel van de werkgever vervolgens aanvaard.

 

Nieuws 21 juni: Er is een CAO bij DSM

Breaking news: de leden van de vakbonden hebben positief gestemd. Er is eindelijk een CAO.

In de nachtelijke uren van 31 mei hebben DSM en de vakorganisaties Synergo vhp, FNV, de Unie en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO. Dit principe akkoord wordt met een positief advies ter stemming aangeboden aan de leden.

Op hoofdlijnen zijn dit de punten van overeenstemming:

Looptijd en loonsverhoging

De nieuwe cao is geldig tot en met 31 maart 2020. Binnen de looptijd van de cao wordt op 1 juli 2018 en op 1 juli 2019 een structurele loonsverhoging van 3% toegekend. Daarnaast zal in de maand  juli 2018 een eenmalige uitkering van 1,5% van het bruto jaarinkomen worden betaald.

Optieregeling

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de optieregeling ongekend populair is. Voor de looptijd van deze cao wordt de regeling daarom ongewijzigd gecontinueerd.

Naast deze punten zijn afspraken gemaakt over onderwerpen op het gebied van generatiebeleid en cao-vereenvoudiging en -vernieuwing.

En hier het resultaat

Jullie treffen hier aan een gezamenlijke conceptverklaring waarin de afspraken staan verwoord.

Dank

Het resultaat hadden wij niet bereikt zonder jullie steun. Dank hiervoor!

Hoe verder?

Uiteraard is het aan jullie om te stemmen over het onderhandelingsresultaat. Hierover krijgen jullie in de loop van volgende week bericht. Daarnaast willen wij medewerkersbijeenkomsten organiseren voor Synergo-leden waarin wij het resultaat zullen toelichten en vragen kunnen beantwoorden. Ook hierover worden jullie volgende week geïnformeerd.

 

Met hartelijke groet, het Onderhandelingsteam Synergo bij DSM

Margot Theunisse, Henk Janssen en Casper Vaandrager

----------------------------------

Nieuws 9 mei: Handtekeningen actie steunbetuiging aan CAO-eis

Er is een patstelling in het CAO overleg. De bonden mobiliseren de leden en medewerkers van DSM om hun steun uit te spreken voor de CAO-eis van de bonden.

     Petitie DSM 1

Nieuws 17 april:  CAO overleg DSM afgebroken

Het Cao-overleg bij DSM is opgebroken. In haar communicatie geeft DSM aan een prima voorstel te hebben gedaan:

3,5% tot 4,5% salarisverhoging afhankelijk van je C-schaal. Op het eerste gezicht niet slecht maar……….

- Van die salarisverhoging betaal je 0,6 tot 3,2% (afhankelijk van jouw C-schaal) zelf als gevolg van de afschaffing van de optieregeling.

- DSM’s bod is voor een CAO over 18 maanden; 3% wordt dus 2% op jaarbasis.

- DSM is niet bereid de salarisverhoging met terugwerkende kracht, per 1 januari 2018, in te voeren en wil slechts een gedeelte hiervan eenmalig compenseren.

 Conclusie: DSM doet een voorstel voor een salarisverhoging van minder dan 2% voor 2018!

 Belangrijke feiten:

-          Gemiddelde salarisverhoging Cao’s in maart 2018: 2,7% op jaarbasis

-          Resultaten DSM zijn extreem goed

 Conclusie:

 -         Om mager voorstel te maskeren werpt DSM rookgordijn op: geen 3,5-4.5 % maar <2%!

-          Voorstel vakorganisaties om salarissen DSM te verhogen met 3,25% is meer dan redelijk!

Advies van jullie naar aanleiding van het webinar van vorige week: Maak een A4 waarin voorstel DSM en inzet Synergo wordt uitgelegd. Bij deze!

Mail de boodschap svp door aan collega’s en/of verspreid deze nieuwsbrief binnen de onderneming.

 

Met hartelijke groet,

Margot Theunisse, Henk Janssen en Casper Vaandrager

Onderhandelingsteam Synergo

 

Nieuws 9 april  Schamel bod DSM legt Cao-overleg stil

De huidige bedrijfsresultaten van DSM zijn buitengewoon goed. Ook de verwachting voor 2019 en verder zijn positief. Niettemin maakt DSM onvoldoende loonruimte vrij om de medewerkers van DSM NL een daarbij passende loonsverhoging te geven.

Helaas moeten we jullie melden dat na 2 maanden intensief onderhandelen het overleg met DSM over de CAO 2018 is vastgelopen. Het bleek niet mogelijk beweging te krijgen in het bod van DSM. Alle voorgestelde varianten bleven hangen rond nagenoeg hetzelfde lage loonbod.

Derhalve hebben de partijen vastgesteld dat verder onderhandelen niet tot een oplossing leidt.

De vakorganisaties gaan komende weken de DSM medewerkers raadplegen om de vervolgstappen te bepalen. Synergo vhp houdt een webinar op donderdag 12 april om 12.00 uur en 19.30 uur. Uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verstuurd. Collega’s die geen lid zijn van Synergo vhp kunnen ook deelnemen aan de webinar. Stuur de uitnodiging dan door.

De vier vakorganisaties hebben ook nog een gezamenlijke nieuwsbrief gepubliceerd

 

Met vriendelijke groet,

Margot Theunisse, Henk Janssen en Casper Vaandrager

Onderhandelingsdelegatie Synergo-vhp bij DSM

 DE FEITEN

De vakorganisaties hebben een bod gedaan voor 1  jaar, DSM biedt 3% voor 1.5 jaar.

Vertaald naar 1 jaar betekent dit :

 

Vakorganisaties

DSM

Loonsverhoging

3.25% per 1 juli 2018 met volledige compensatie voor   de eerste helft 2018

2% per 1 juli 2018 plus eenmalig 0.5%

per 1 mei 2018

Optieregeling

Handhaven

Afschaffen

Eenmalig 750 euro voor de opties van mei 2018.

Verhoging van My Choice vanaf 2019 :

1.5% C32-C36, 1% C37-C41, 0.5% C42-C44

Gemiddelde contractloonstijging op twaalfmaandsbasis in CAO seizoen 2018 naar afsluitmaand maart : 2.7%  en explosief stijgend  (bron werkgeversorganisatie AWVN).

 

Nieuws 29 maart Overleg over nieuwe cao bij DSM voortgezet

Op 26 en 27 maart hebben DSM Nederland en de vakorganisaties het overleg over een nieuwe cao voortgezet.

Voorafgaand aan het inhoudelijke overleg heeft DSM zijn voorstellen verder toegelicht. De posities die de partijen innemen liggen nog ver uit elkaar. Er is uitvoerig en constructief overleg gevoerd. Omdat bij alle betrokkenen de wens bestaat er op korte termijn uit te komen, zijn extra data ingelast om opnieuw om de tafel te gaan zitten. Op 4 en 5 april wordt verder gesproken.

 

Nieuws 16 maart:  Cao-Onderhandelingen DSM: Partijen liggen nog ver uit elkaar!

Op 7 maart jl. is er weer onderhandeld tussen vakorganisaties en DSM over een nieuwe Cao.

Inzet vakorganisaties

Synergo, FNV, CNV en de Unie hadden in februari ieder al hun voorstellen voor de nieuwe cao toegelicht. Onderdeel daarvan was een loonsverhoging van 3,5% per jaar met als ingangsdatum  1 januari 2018. Daarnaast hebben de vakorganisaties een  concrete invulling én aanpak van Duurzame Inzetbaarheid  aan de orde gesteld evenals de adviezen van de 3 werkgroepen, Resultaatbeloning, Generatiebeleid en Vereenvoudiging van de cao.

Inzet DSM

Op 7 maart jl. werd het ons duidelijk dat DSM inzet op een Cao met een looptijd van 18 maanden -1 januari 2018 tot 1 juli 2019- en met een loonsverhoging per 1 juli 2018 van 2,25%. Dat komt neer op 1,5% op jaarbasis zonder compensatie voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018. Daarnaast wil DSM de resultaatafhankelijke beloning versterken maar kan zij vakorganisaties vooralsnog niet overtuigen van de methodiek die aan haar plannen ten grondslag ligt. Hier moet nog verder aan gerekend worden.

Ook  DSM heeft uiteraard haar ideeën toegelicht bij de onderwerpen duurzame inzetbaarheid en bij de suggesties van de 3 werkgroepen.

Het verschil tussen het loonbod van DSM en de inzet van de vakorganisaties was eenvoudigweg te groot om op 7 maart jl. verder te onderhandelen. Vakorganisaties hebben DSM nadrukkelijk gevraagd haar inzet op loon te herzien. Het klimaat ten aanzien van loonsverhogingen in Nederland is dusdanig dat een bod van 1,5% over 18 maanden echt niet passend is. Dit geldt te meer nu de resultaten van DSM meer dan goed te noemen zijn.

De onderhandelingen zijn opgeschort tot 27 maart a.s. Wij gaan er van uit dat DSM dan met een passend loonbod komt op basis waarvan er verder onderhandeld kan worden.

 

 

16 maart 2018

 

Laatste nieuws 15 juni:

In de avond en nacht van 14 juni hebben we weer zeer intensief onderhandeld met OCI. Een en ander heeft geresulteerd in een resultaat waar we als Synergo-vhp trots op mogen zijn. Tipje van de sluier: tevreden over loonverhoging, sociaal plan en duurzame inzetbaarheid, .... details zodra de formele tekst  door OCI geformuleerd is.

Het resultaat zal binnenkort met een positief advies worden voorgelegd aan de leden.

Het proces was intensief en vele tactische overwegingen richting OCI en vakorganisaties onderling. Synergo-vhp en haar leden hebben een grote rol gespeeld in dit resultaat door achter elkaar te staan en ook duidelijk kenbaar te maken waar voor te staan. Een resultaat waar eenieder mee kan leven en dat de verhoudingen niet verder onnodig op scherp heeft gezet.

Hebt u vragen of reacties: mail naar uw onderhandelaar, Thérèse Beurskens – Van Oijen

 

Het vertrekpunt van halverwege mei:

OCI heeft een eindbod op tafel gelegd. De vakorganisaties en OCI hebben op 16 mei weer onderhandeld, na een periode van beraad en herbezinning. Hard is gewerkt aan het feit dat het gewoonweg heel belangrijk is om te blijven praten. Blijven zoeken naar voor eenieder acceptabele oplossingen, omdat de tijd van concluderen dat we geen kant meer op kunnen nog niet was aangebroken. Gelukkig is de sfeer sterk ten positieve veranderd. Er heerste constructiviteit! Toch heeft een en ander ertoe geleid dat OCI is overgegaan tot een eindbod. Wat het eindbod exact inhoudt zal OCI zeer spoedig aan de medewerkers communiceren.

Dinsdag 22 mei is er een leden raadpleging gehouden met terugkoppeling van het proces, het eindbod en de keuzes die we hebben als Synergo-vhp. De opkomst was goed, de discussie intens. Er is naar de mening van Synergo ruimte voor verder overleg, positieve insteek kiezen voor goed resultaat.

PS. Inmiddels heeft FNV het bod afgewezen. Dit is ook publiek gemaakt via een persbericht, helaas daarbij ten onrechte suggererend dat dit is namens alle medewerkers, en ook namens de andere vakorganisaties. Belangrijk te vermelden dat Synergo-vhp geen reden ziet de deur te sluiten voor verder overleg.

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw Pensioen akkoord, overheid - vakbonden - werkgevers. De VakCentrale Professionals (VCP) zit ook aan de onderhandelingstafel.

Wij als Synergo zijn aangesloten bij de VCP en zitten in de commissie die de ontwikkeling op de voet volgt en de VCP onderhandelaars aanstuurt. We weten dus van nabij hoe het echt zit. En nu heeft de Telegraaf uit de school geklapt, en een tussenstand gepubliceerd. De VCP betreurt de gang van zaken.

Er wordt nog onderhandeld. De gelekte teksten zijn concepten. In achterban leven vragen over de stand van zaken. Daarom hierbij deze toelichting van de VCP aan de aangesloten organisaties voor de achterbannen naar aanleiding van gelekte stukken in de Telegraaf.

Hebt u vragen, reageer naar info@synergo-vhp.nl