Nieuws

Het is een tijdje stil geweest over de nieuwe pensioenwet. Maar dit is schijn, de wet ligt nu ter beoordeling in de eerste kamer. We wachten met spanning af of de behandeling nog in deze zittingsperiode afgerond kan worden. 

Nieuwe website met laagdrempelige informatie over nieuwe pensioenregels

De wijziging van de regels voor het aanvullend pensioen is relevant voor het inkomen voor de oude dag van miljoenen Nederlanders. Op onsnieuwepensioen.nl wordt eenvoudig uitgelegd wat pensioen is, waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat hetzelfde blijft en wat er verandert. Ieder hoofdonderwerp bevat een korte algemene uitleg, een animatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Daarnaast is er een praktisch overzicht van wat men nu al zelf kan doen aan het inkomen voor later.

September wetgeving in de Tweede Kamer

De Wet toekomst pensioenen is een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019. De wet is goedgekeurd in de tweede kamer, ligt nu bij de eerste kamer ter behandeling.

Pensioen Commissie Synergo

Synergo is en blijft goed op de hoogte van wat er speelt in Den Haag, zodat we in de Pensioen onderhandelingen bij de bedrijven goed voorbereid zijn, zie de website. Spil hierin is onze PensioenCommissie. Wij hebben onze zienswijze neergelegd in een document: Synergo_vhp_Pensioen_123_20220517.docx

Logo Ons nieuwe pensioen

 

 

 

 

Zoals velen zijn we overvallen door de publicatie in NRC over de "De verloren pensioen miljoenen van DSM".

We hebben al veel reacties gekregen uit onze achterban, voor sommigen waren elementen in het gepubliceerde geen verrassing. Er zijn zelfs suggesties gedaan hoe we zouden kunnen reageren, dank hiervoor.

Het is duidelijk dat we hier wat mee moeten en ook kunnen. Het raakt alle deelnemers in PDN.

Als bestuur hebben we nog dezelfde dag besproken hoe we hierin te werk moeten gaan. Op korte termijn gaan we met een aantal leden die van nabij goed op de hoogte zijn, de informatie op een rijtje zetten en van daaruit bepalen hoe we gaan reageren, wat we willen bereiken en op welke manier. Onze insteek is om alsnog compensatie door DSM te bereiken.

 

 

Petitieactie bij HKT Sabic in Sittard.

De vakbonden zijn een petitie gestart om het hoofdkantoor van SABIC in Sittard te houden. Met de actie willen we laten zien dat er geen draagvlak is onder het personeel voor een verhuizing naar Amsterdam. Ook in de fabrieken zijn de flyers inmiddels verspreid.

Hier meer info: https://www.synergo-vhp.nl/nieuws-events/nieuws/verhuizing-hoofdkantoor-sabic-van-sittard-naar-amsterdam

 

Ook bij DSM komen de medewerkers in het geweesr vanwege de buitensporige bonussen van de DSM topmanagers. Zo'n 1100 handtekeningen aangeboden aan mevr Edith Schippers.

Hier meer info: https://www.synergo-vhp.nl/nieuws-events/nieuws/dsm-spant-de-kroon-weer

 

14 december: Laatste nieuws

Meer dan 1000 medewerkers van DSM protesteren tegen de wel erg riante fusiebonus van de topmanagers. En dat terwijl de medewerkers kampen met kostenbesparingen zoals bv reisbeperkingen. Na opmerkingen in het overleg met de vakbonden kregen de medewerkers een uitkering van 500 Euro vanwege de zware tijden. Buiten proporties, dit wringt. Ongepast.

De Centrale Ondernemings Raad (COR) heeft 1100 handtekeningen aangeboden aan Edith Schippers.

Hier het bericht in De Limburger.

Protest petitie DSM bonus

Bericht 2 december 2022:

De vakbonden zijn verrast door de extreme bonussen die DSM uitdelen aan 300 hoge medewerkers en managers. DSM trekt ruim 29 miljoen euro uit om medewerkers die een cruciale rol hebben gespeeld in het fusieproces te belonen met aandelen en bonussen.

Dit leidde tot reuring onder de medewerkers van DSM. En terecht, verkeerd signaal, en wij dan? Met  dat geld had je alle werknemers blij kunnen maken, zeker in deze dure tijd.” 

Casper Vaandrager van de vakbond Synergo-vhp noemt de bonussen ‘buitenproportioneel’. „Deze regeling is volkomen uit het lood. In het kader van de solidariteit zou iedere werknemer van DSM moeten delen in de bonussen. Het is erg pijnlijk dat we deze regeling uit de krant moeten vernemen. Dit zorgt voor grote onrust in de organisatie, het ‘gegraai aan de top’ wordt als erg onrechtvaardig beschouwd.”

Dit is door de vakbonden dan ook bij DSM onder de neus gewreven. Blijkbaar heeft dit indruk gemaakt, de ‘gewone’ medewerkers krijgen een crisistoeslag van 500 euro. Dat laatste bedrag is bedoeld om medewerkers in tijden van crisis tegemoet te komen, zodat ze beter in staat zijn in een belangrijke basisbehoefte te voorzien: warmte en elektriciteit in het eigen huis.

Dit krijgt zeker nog een staartje tijdens de onderhandelingen over indexerin g van de pensioenen en de CAO die volgend jaar afloopt. Wordt vervolgd.

Update 14 december:

De vakbonden zijn een petitie gestart om het hoofdkantoor van SABIC in Sittard te houden. De aftrap van de actie was dinsdagochtend 13 december bij de ingang van het hoofdkantoor in Sittard. Daar deelden kaderleden van de vakbonden flyers uit met een petitie oproep.
Met de actie willen we laten zien dat er geen draagvlak is onder het personeel voor een verhuizing naar Amsterdam.

In de bijlage is de flyer bijgevoegd. Daarin staat een QR code waarmee je de petitie kunt tekenen. De actie loopt tot 23 december. De handtekeningen zullen in januari aan de SABIC leiding worden overhandigd. Verspreid de flyer ook bij jouw op de werkvloer.

De situatie rond de mogelijke verplaatsing van het hoofdkantoor van SABIC toont opnieuw aan hoe belangrijk het is om een sterke vakbond te hebben. Want alleen samen zijn we sterk. Roep daarom je collega’s, die nog niet bij een vakbond zijn aangesloten, op om lid te worden. Werf een lid en profiteer allebei.

SABIC_LIMBURG_-_SABIC_IP_-_SHPP_-_Waarom_Sluiten_FLYER_20221213_met_QR_002 (.docx)

Bericht 2 december 2022:

Chemiebedrijf Sabic is van plan zijn Europese hoofdkantoor van Sittard naar Amsterdam te verhuizen. De helft van de 350 kantoormedewerkers wordt gevraagd om mee te verhuizen, de andere helft krijgt Geleen als standplaats. Eerder dit jaar werd ook al gesproken over verhuizing uit Sittard. Toen verdween het plan, met name door de grote weerstand onder het personeel, snel in de ijskast.

Er is erg lang omheen gedraaid, geheimzinnigheid troef, maar blijkbaar is de kogel nu door de Sabic kerk. Woensdag werden de medewerkers formeel ingelicht over het plan. Iedereen wist het natuurlijk al.

Sabic heeft nu dus eindelijk een adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad en de vakbonden van het voornemen op de hoogte gebracht.

We zijn er als Synergo natuurlijk meteen bovenop gedoken, een dag na de aankondiging was er een Skype meeting waarin we de leden en andere belangstellenden hebben bijgepraat. De opkomst was massaal, veel onduidelijk, de vragen talrijk, de zorgen groot. Het is nogal wat als je tot de 'gelukkigen' behoort.

Vandaag, vrijdag, overleggen de bonden over de arbeidsvoorwaardelijke en sociale gevolgen van de medewerkers. We houden u op de hoogte.

Hieronder artikel in NRC dd. 6 dec 2022

Gevoelig verlies voor Sittard: chemieconcern Sabic zou willen verhuizen naar Amsterdam

Petrochemische industrie

Het Saoedische chemieconcern Sabic lijkt nu echt zijn Europese hoofdkantoor van Sittard naar Amsterdam te gaan verhuizen.

Door onze correspondent Paul van der Steen

Maastricht.

„Misschien vinden ze Amsterdam in Saoedi-Arabië toch net even sexier dan Sittard”, zegt Casper Vaandrager, onderhandelaar van vakbond Synergo/VHP. Hij heeft het over de mogelijke aanstaande verhuizing van het Europese hoofdkantoor van het Saoedische chemieconcern Sabic van Sittard naar de hoofdstad van Nederland. Hij maakt wel onmiddellijk een voorbehoud bij zijn opmerking: eigenlijk wacht iedereen nog op een duidelijke onderbouwing van de plannen. „Het blijft tot nu toe bij vage argumentatie.”

Geruchten over een verhuizing deden al even de ronde. Afgelopen donderdag hoorde het personeel van het voornemen. Vrijdag overlegde het management bovendien met de bonden en de ondernemingsraad over een sociaal plan. Verkennend, want wellicht is nog verzet mogelijk tegen de verhuisplannen. De definitieve beslissing vanuit Saoedi-Arabië blijft vooralsnog uit.

Bij de opening van het Europese hoofdkantoor in 2006 waren nog veel promopraatjes te horen van Sabic. Het gloednieuwe pand zou de waarden van het Saoedische chemieconcern reflecteren: „transparantie en toegankelijkheid”. Die open bedrijfscultuur bleek later afgaande op de mening van veel nauw betrokken partijen behoorlijk tegen te vallen. De hiërarchie binnen Sabic – dat vorig jaar wereldwijd een omzet draaide van 46 miljard dollar – is zeer sterk, en zelfs voor de eigen mensen blijft veel geheim.

Zeer markant gebouw

Het woord „iconisch” viel vaak bij omschrijvingen van het nieuwe kantoor. Dat was hier wel op zijn plaats. Sabic had een zeer markant gebouw laten neerzetten: voor die tijd al flink duurzaam en – op dat moment best revolutionair – met zelfs voor de hoogste directeuren enkele flexplekken. Maar vooral de vorm, die het meest leek op de boeg van een enorme boot, sprong in het oog.

Het gebouw viel extra op, omdat het omliggende geplande bedrijvenpark in Sittard verder nog niet erg liep. Tussen Sabic en het eind twintigste eeuw opgeleverde nieuwe stadion van voetbalclub Fortuna Sittard gaapte de leegte. Aan de wereldse straatnamen lag het niet: Londenboulevard, Parijsboulevard, Europaboulevard.

De ‘boot’ van Sabic kwam niet zomaar binnenvaren. De Saoedi’s eisten dat de overheid mee in de buidel tastte. Het Rijk weigerde. De provincie droeg 1 miljoen euro bij. De gemeente Sittard 4,2 miljoen euro. het hele project heeft, naar schatting, 35 tot 40 miljoen euro gekost.

De overheden stelden destijds één voorwaarde aan hun bijdrage aan de bouwkosten: Sabic moest minimaal vijftien jaar in Sittard blijven. Die termijn was nog maar net voorbij, toen het verhaal over een verhuizing van het hoofdkantoor naar Amsterdam begon rond te spoken.

Toenmalig minister Joop Wijn (CDA, Economische Zaken) verrichtte in 2006 de opening met prins Saud bin Abdullah ibn Thunayan al-Saud. Sabic had vier jaar eerder 2,3 miljard euro betaald voor de petrochemie en kunststofproductie van DSM. Die multinational wilde zich gaan toeleggen op fijnchemie en voeding. De regio kreeg opeens te maken met een nieuwe, grote speler en werkgever.

Lees ook: Saoedisch concern Sabic overweegt sluiting naftakraker op bedrijventerrein Chemelot in Sittard-Geleen

Inmiddels lijkt er sleet te zitten op de liefde van Sabic voor de Westelijke Mijnstreek. Plusminus de helft van de 350 arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor zou binnenkort moeten verhuizen naar Amsterdam. De rest van de mensen in Sittard zou gaan werken in Geleen, waar Sabic een productielocatie heeft. Sabic zelf heeft het voornemen nog steeds niet officieel bevestigd. De woordvoerder van het bedrijf was zowel vrijdag als maandag niet bereikbaar.

„Die communicatie is merkwaardig”, vindt vakbondsonderhandelaar Vaandrager. „Het schept extra verwarring bij een besluit dat er voor het personeel toch inhakt. Wij worden bestookt met vragen: moeten ze verhuizen? Kunnen ze in dat geval rekenen op een extra vergoeding? Kan er thuis worden gewerkt in combinatie met een paar dagen Amsterdam en komt er dan een tegemoetkoming in de reiskosten?”

Herbestemming

Voor Sittard en zijn bedrijvenpark is het vertrek van Sabics burelen een gevoelig verlies. Eerder verhuisde de Mediagroep Limburg (het bedrijf achter dagblad De Limburger ) terug naar Maastricht. DSM is al langer weg; het concentreerde zijn Nederlandse hoofdkantoor eerst in Heerlen en strijkt binnenkort ook neer in de Limburgse hoofdstad.

Wel is het bedrijventerrein in het afgelopen decennium nog aardig volgelopen met kleine en middelgrote ondernemingen. Ook het Tom Dumoulin Bike Park neemt flink wat ruimte in. Of het Sabic-pand kan worden herbestemd als kantoor, is nog maar de vraag.

Op niet al te grote afstand van het bedrijvenpark ligt de Chemelot-site, het enorme chemieterrein dat iedereen op weg naar Zuid-Limburg passeert. Ook daar zou een voornemen van Sabic de boel flink overhoop kunnen gooien. Bronnen bevestigen tegenover NRC dat Sabic zeer serieus overweegt om een van zijn twee ‘naftakrakers’ op Chemelot te sluiten. Naftakrakers kraken het olieproduct nafta. Dat valt door verhitting uiteen in stoffen als etheen en propeen. Die worden vervolgens gebruikt in onder meer verpakkingen, isolatiemateriaal en huishoudelijke apparatuur. Vanwege de strenge eisen die in het kader van de verduurzaming in Nederland gesteld zijn, zou het voordeliger zijn om er elders een te bouwen. Er zijn al gesprekken over het bijbehorende sociaal plan gevoerd.

Wat de kraker bij Sabic betreft gaat het om zo’n honderd arbeidsplaatsen. Maar de effecten van het verdwijnen zijn groter, omdat veel andere bedrijven op Chemelot een deel van hun grondstoffen via deze installatie krijgen.

De vakbonden zijn druk in de weer bij DSM en Sabic, bonussen en verhuizing van hoofdkantoor halen de krant. Het haalt (nog) niet de krant, maar de onderhandelingen over nieuwe CAO en sociaal plan lopen bij een aantal bedrijven meer dan stroef, te denken aan OCI, Sitech, Stamicarbon en Arlanxeo.

Aan de vakbonden om de belangen van de medewerkers te behartigen, en naar de bedrijven te laten merken dat het belang van de mensen voorop dient te staan, de aandeelhouders kunnen best voor zichzelf zorgen, en dat doen ze ook. De medewerkers zijn aangewezen op de vakbonden!!!

 

Artikel uit Volkskrant dd 2 september 2022 (Frank Kalshoven)

Bij de Spoorwegen woedt een strijd tussen arbeid en kapitaal. De inzet: wie draagt de lasten van de hoge inflatie? De werkenden, wier koopkracht door inflatie wordt aangetast? Of de onderneming, die minder winst zou maken als zij de inflatie zou compenseren met hogere lonen? De strijd is nog onbeslist.

De situatie bij de NS roept de bredere vraag op welke partij bij inflatie eigenlijk in het voordeel is. In de kern van de zaak gaat het hierbij over het afwentelen van de gevolgen van de prijsstijgingen op anderen. Abstract? Nee hoor, het is heel concreet.

Neem eerst een eenvoudig geval. Een bedrijf kan gestegen (inkoop)kosten direct en volledig doorberekenen aan klanten. Omdat de klanten geen alternatief hebben voor het product van deze onderneming, zijn ze gedwongen dezelfde hoeveelheid product te blijven kopen tegen de gestegen prijzen. De werknemers van het bedrijf vallen onder een langjarige cao, afgesloten voorafgaande aan de inflatiegolf. Zij werken dus tegen een loon waarvan de koopkracht wordt uitgehold.

In dit geval wentelt de onderneming de gestegen inkoopkosten dus af op de klanten. De werkenden zijn niet in staat hun verlies aan koopkracht af te wentelen op de onderneming. De onderneming is spekkoper.

Er zijn allerlei varianten op dit voorbeeld. Als er voor klanten wél alternatieven zijn voor het product, is de afwentelingsmacht van bedrijven op klanten beperkt. Als werkenden macht hebben in een sector kunnen ze de cao openbreken en de inflatiekosten afwentelen op de onderneming. Als de verkoopprijs van producten bepaald wordt op een wereldmarkt, zoals bij energie, kunnen bedrijven hun klanten prijsstijgingen doorberekenen zelfs zonder dat hun productiekosten toenemen. Als een onderneming (contractueel) gedwongen is producten te leveren tegen een verlieslatende prijs, zijn de klanten (voor de duur van het contract) spekkoper. Kortom: ondernemingen, klanten en werkenden spelen een machtsspel over wie de gevolgen draagt van de inflatie.

In dit machtsspel zijn ondernemingen doorgaans in het voordeel ten opzichte van werkenden en klanten. Prijzen van producten en diensten zijn over het algemeen makkelijk aan te passen, zoals we merken in de winkel en aan de pomp. En onder een leveringsplicht tegen verlieslatende prijzen valt onderuit te komen, of dat is in elk geval heronderhandelbaar.

Lonen zijn veel minder flexibel, omdat zowel hun niveau als hun ontwikkeling in de tijd veelal vastligt in langjarige cao’s. Dat is in normale inflatietijden gunstig voor werkenden, omdat de cao zekerheid biedt over hun loonontwikkeling. Maar in abnormale inflatietijden slaat het voordeel van vastigheid om in een nadeel. De zekerheid van loonstijging verandert in de zekerheid van koopkrachtdaling. Werkgevers, de tegenpartij bij die cao-onderhandelingen, lachen in hun vuistje.

Is daar iets tegen te doen? Jawel, met macht. Georganiseerd in vakbonden kan de factor arbeid het onderhandelingsspel met werkgevers harder spelen, met stakingen als ultiem machtsmiddel. Daarom is het conflict bij de Spoorwegen zo interessant. Spoorwegen zijn een sector waarin nog een hoge organisatiegraad bestaat, veel spoormensen zijn lid van een bond. Als het daar niet lukt de werkgever te dwingen tot een stevige loonsverhoging lukt het nergens.

Dikke kans (groter dan vier op vijf) dat u geen lid bent van een vakbond. Het lidmaatschap is al decennia steeds minder vanzelfsprekend geworden. Misschien is het tijd daar nog eens over na te denken. Vakbonden zijn de enige partij die werkgevers weerwerk kunnen bieden in de inflatiestrijd.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.

 

Contributieverklaring

Actieve leden kunnen hun contributie verrekenen via de belastingaangifte, en zo een deel terugkrijgen. Hiervoor is een Contributieverklaring van de vakbond vereist. Je kan de contributieverklaring vinden via https://mijnvhp2.rfxweb.nl/

het bij ons bekende emailadres is je inlognaam

Je kunt zelf een wachtwoord kiezen.

succes

Grenswerkers zijn mensen die in Belgie of Duitsland wonen, maar in Nederland werken. Voor dat soort werknemers kunnen andere regels gelden voor bijvoorbeeld sociale verzekeringen, belastingen en pensioen.

Tijdens de coronacrisis bestond het risico dat grensarbeiders, door het thuiswerken onverwacht sociaal verzekerd zouden raken in hun woonstaat in plaats van hun werkstaat. Om dit te voorkomen was voor de sociale zekerheid in EU-verband afgesproken om de sociale zekerheidspositie van werknemers in grensoverschrijdende situaties vast te stellen aan de hand van hun werkpatroon voorafgaand aan de coronacrisis. Deze afspraken golden tot 1juli jongstleden. Het goede nieuws is dat de regeling is verlengd tot einde van dit jaar. Op dit moment worden de details van de verlenging uitgewerkt.

Ook fiscaal zijn er internationaal afspraken gemaakt voor de grenswerkers. Maar sinds 1 juli zijn die fiscale maatregelen afgeschaft waardoor de thuiswerker elk uur moet bijhouden.

Het doet ons goed dat de overheid op zoek is naar een structurele oplossing voor deze kwestie. Zo wil het kabinet garanderen dat ook grenswerkers hybride kunnen blijven werken zonder sociale of fiscale beperkingen. Hiertoe is men in overleg met de buurlanden om dit onderling goed te regelen.

Wij als Synergo zijn via onze koepelorganisatie VCP betrokken bij het overleg in Den Haag. Ervaringen vanuit onze achterban brengen we in bij VCP. We roepen dan ook betrokkenen op om hun ervaringen door te geven via info@synergo-vhp.nl.

Ter info: Een overzicht van alle regelingen voor grenswerkers.

 

De leden van Synergo en ook de leden van de andere vakbonden hebben met grote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de overgangs-Cao van DSM Protective Materials (DPM) en de nieuwe eigenaar Avient.

Uitgangspunt is dat de betrokken medewerkers hun huidige arbeidsvoorwaarden behouden, met uitzondering van bedrijfsspecifieke regelingen zoals bijvoorbeeld de optieregeling. Inmiddels heeft Synergo samen met de andere betrokken vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die betrokken zijn bij deze overgang van onderneming.

Het onderhandelingsresultaat tref je hier aan.  

Daarmee is deze Cao definitief geworden. Belangrijk is dat de afspreken en het sociaal plan van de onlangs afgesloten CAO van DSM geldig zijn totdat deze afloopt.

En naar onze leden: dank voor je stem en het in ons gestelde vertrouwen!

Met vriendelijke groet,

Hans Meulman en Casper Vaandrager

Onderhandelingsteam Synergo bij de overgang DPM/Avient

AvientDSM Logo

DSM zet grote stappen, fusie en verkoop van haar laatste materialen activiteiten.

Ook de vakbonden moeten weer aan de slag, zorgen dat de verworven arbeidsvoorwaarden bij het nieuwe bedrijf niet in het gedrang komen. Gelukkig is er bij DSM op de valreep een CAO overeengekomen en een voortzetting van het sociaal plan met drie jaar. Onze onderhandelaars staan in nauw contact met de directie van DSM, en we zorgen voor een onderhandelingsteam waarin ook leden van de betrokken bedrijven worden opgenomen.

Onze leden worden in meer detail op de hoogte gebracht zodra er nieuws is. Hieronder de berichten op de website van DSM.

De verkoop van DPM: https://www.dsm.com/corporate/news/news-archive/2022/dsm-announces-sale-of-protective-materials-business.html

De verkoop van DEM: https://www.dsm.com/corporate/news/news-archive/2022/dsm-announces-sale-of-engineering-materials-business.html

De fusie: https://www.creator-innovator.com/en/home/

 

 

Goed nieuws! Synergo heeft samen met de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt met DSM over een nieuwe CAO. Nadat het eerdere eindbod van DSM door de 4 betrokken vakbonden als te mager werd gekwalificeerd is er op 10 mei jl. wederom onderhandeld.

Waarom was het eindbod ook al weer te mager? Zie daarvoor onze nieuwsbrief van 14 april jl  

Het op 10 mei jl. bereikte onderhandelingsresultaat is zowel een verbetering op het gebied van de loonsverhoging als de duur van het sociaal plan. Zie hier voor de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

Het was een taaie onderhandeling, door de inzet van oinze onderhandelaars hebben we het eindbod van DSM flink kunnen oprekken.

Afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de eerste CAO voor Covestro Nederland. Gezamenlijk hebben we opgetrokken met alle bonden en zijn we met Covestro tot het bijgevoegde onderhandelresultaat gekomen. Het akkoord is met een positief advies voorgelegd aan de leden ter stemming.

Met dank aan onze onderhandelaars Paul van Boxtel en Gerhard Heusinkveld

Wat kunt u zelf doen tegen de stijgende gasprijs? Word lid van een vakbond

Menno Tamminga - NRC 15 maart 2022

Het lijkt de afgelopen dagen soms wel alsof heel Nederland in een tochtende, aardgasslurpende woning van een gierige, huurdersvijandige woningcorporatie woont, zodat de extreme stijging van de gasprijzen een regelrechte aanslag is op ieders bestaanszekerheid. Zeker, deze gedupeerden zijn er. TNO-onderzoeker Peter Mulder becijferde vorig jaar dat 550.000 huishoudens in energiearmoede leven. Inmiddels is dat gestegen tot 630.000, 8 procent van alle huishoudens.

Op dat eerdere getal, de 550.000 huishoudens, is ook wel iets af te dingen, constateerde FD -columnist Mathijs Bouman vorig jaar. In het armoedecijfer zaten bijvoorbeeld ook huishoudens met een hoge energierekening die niet in een tochtig huis wonen. Misschien uitbundig energieverbruik?

Tegenover de energiearmoede staat dat ongeveer 55 procent van de huishoudens een koophuis bewoont. Daar zullen zij wel goed voor zorgen, toch? Adequaat onderhoud. Isolatie. Zonnepanelen. En dan nog iets. Als goederen, zoals gas, duurder worden, kun je ook zuiniger zijn. En je kijkt naar andere oplossingen binnen je budget: sommige aankopen laten om geld vrij te maken voor de gestegen energieprijzen. Of: extra uren werken om extra inkomen te verwerven. Een krantenwijk? De arbeidsmarkt is krap, de bordjes met ‘personeel gezocht’ op de winkelruiten spreken voor zich.

Eerst zelf handelen, dan pas steun van de overheid vragen. Of is dat te neoliberaal gedacht?

Lees ook: Loonsverhoging? Werkgevers willen niet opdraaien voor de inflatie

Maar er zijn natuurlijk ook andere oplossingen, zoals: word lid van een vakbond. De afgelopen decennia vonden steeds meer mensen dat een ouderwets idee. Iets van vroeger, van hun vader. Maar hé, kijk om je heen.

Oorlog in Europa. Iets van vroeger? Nee, nu.

Knetterende inflatie. Iets van vroeger? Nee, nu.

Angst voor olie- en gastekorten. Vroeger? Nee, nu.

De beste aanbeveling om lid van een vakbond te worden kwam afgelopen week van werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen. Zij verwacht een „levensgrote” kans op langdurige en hoge inflatie vanwege gestegen grondstoffenprijzen in combinatie met een recessie. Stagflatie. „Dit gaat lang en pijnlijk worden”, zei ze tegen Het Financieele Dagblad. Daar kan een vakbond zo een ledenwerfcampagne mee maken.

Afgelopen week becijferde het Centraal Planbureau (CPB) in zijn nieuwe ramingen hoe werknemers op achterstand worden gezet door inflatie en hun eigen onmacht. Een van de kengetallen in de CPB-ramingen is het aandeel van de lonen in de productie van goederen en diensten. Dat percentage heet de arbeidsinkomensquote. Hoe hoger dat percentage, hoe groter het aandeel van de „economische koek” dat werknemers naar zich toe trekken. De rest gaat naar bedrijven, die het deels uitkeren aan hun beleggers.

De arbeidsinkomensquote is dus ook een barometer van de macht van werknemers versus bedrijven. In september 2021 becijferde het CPB een arbeidsinkomensquote voor 2021 van ruim 73. Nu is dat verlaagd naar 72. Voor het lopende jaar, 2022, gaat het werknemersdeel van de koek pas echt omlaag. De eerdere raming was bijna 74, de raming nu is minder dan 71. De komende jaren verwacht het CPB geen verbetering.

De werknemers leveren in. De loonstijging blijft ver achter bij de inflatie. Hoe komt dat? Een van de oorzaken: minder vakbondsleden. In de ‘stagflatiejaren’ 1970-1979 hadden de bonden gemiddeld zo’n 1,7 miljoen leden, nu 1,5 miljoen. Toen was een op de drie werknemers lid, nu (op z’n best) een op de zes.

Waarom geen lid? Nooit serieus over nagedacht, zegt 54 procent van de niet-leden. Dat was vroeger. Maar nu?

Menno Tamminga schrijft op deze plaats elke dinsdag over ondernemingsbeleid en economie.

De huidige pensioenregelingen bij de bedrijven gaan veranderen door de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Bij de meeste bedrijven zijn de onderhandelingen gestart.

In deze fase nog verkennend maar in de loop van 2023 moeten er keuzes gemaakt gaan worden in overleg tussen vakbonden, werkgever en pensioenfonds. Dit is een intensief en complex proces. We willen graag ook uw mening horen, vandaar de workshop op 28 februari. De workshop was geslaagd, met 30 deelnemers.

Hieronder de samenvatting:

  1. De materie is te complex om binnen het tijdsbestek van de workshop te doorgronden, tevens is veel nog niet zeker omdat wetgeving nog niet is afgerond - en de gevolgen van keuzes in het proces nog niet inzichtelijk zijn.
  2. Algemeen is er behoefte om de gevolgen op individueel niveau inzichtelijk te krijgen. Hiervoor is het nog te vroeg, is afhankelijk van de keuzes die de afzonderlijke fondsen gaan maken, en de persoonlijke situatie. Een aanpak op niveau leeftijdgroep, inkomensgroep .... ? Iets om te bepleiten in de onderhandelingen.
  3. Belangrijk om te benadrukken dat de keuzes gemaakt worden op pensioenfonds niveau, en dat er geen keuzes zijn voor de individuele deelnemers. De deelnemers kunnen via hun vakbond (onderhandelend) of gepensioneerdenvereniging (inspreekrecht) hun mening laten horen. Vandaar ook deze workshop om onze Pensioen Commissie en de onderhandelaars inzicht te geven in de mening van de doelgroep.
  4. Terugblikkend is de conclusie dat de workshop ons een redelijk inzicht geeft in hoe de achterban er over denkt. Dit is input voor onze Pensioen Commissie en bij onze vertegenwoordiging in de landelijke koepel van VCP.
  5. Er is behoefte aan een volgende workshop zodra er meer te melden is. Doen we.
  6. Als infobron voor geïnteresseerden om de ontwikkelingen en het proces te volgen:
    1. Meer details op het proces via https://www.werkenaanonspensioen.nl
    2. En over de inhoud: https://www.pensioenfederatie.nl/website/publieke-landingspagina/nieuwe-pensioencontract

Speerpunt voor 2022 is het werven van jongere leden.

Hier een blog van onze collega Casper Vaandrager, die zijn indrukken vastlegt in een aanstekelijke blog ..........

https://www.vhp2.nl/blog/de-jeugd-is-niet-geinteresseerd-in-vakbonden/

En natuurlijk de sheets

 

De uitdaging als vakbeweging is hoe we jongeren (leeftijd tot ca 40 jaar) de toegevoegde waarde kunnen bieden om ze zo te bewegen om lid te worden van een vakbond.

Voor Synergo-vhp is het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder de jongere doelgroep, om daar op in te kunnen spelen. Doordat we een kleine vakbeweging zijn, kunnen we makkelijker inspelen op waar behoefte aan is. En dat doen we door o.a. lunchmeetings en workshops.

In een geanimeerde lunchmeeting via Teams is op 20 december met rond de 40 jongere deelnemers van met name DSM NEXT een scala aan onderwerpen aan de orde geweest. Het was een voltreffer, een geanimeerde discussie en erg veel inzicht wat deze doelgroep belangrijk vindt.

We gaan hiermee aan de slag, we houden de deelnemers op de hoogte.