Wij zijn een vakbeweging voor middelbaar en hoger personeel en behartigen de belangen van de mensen die werken in dit veld. Zo voeren wij overleg met sociale partners en werkgevers over goede arbeidsvoorwaarden, loopbaanontwikkeling, opleidingen en sociale plannen.

Wij onderhandelen èn werken samen met de bedrijven.

Wij zijn vertegenwoordigd in de Pensioen commissie en Beleidscommissie van onze koepelorganisatie VCP waardoor we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op landelijk gebied. Tevens via onze koepelorganisatie VCP vertegenwoordigd in de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid (stvda).

Resultaten de afgelopen jaren waren ondermeer de totstandkoming van diverse CAO’s en sociale plannen.

Deel