Onze organisatie

Algemeen bestuur

Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor een goed werkende organisatie, voor een professionele dienstverlening, en voor een doelmatige en persoonlijke communicatie naar onze leden. Wij leggen verantwoording af aan de ledenraad.

Onze vrijwilligers

We hebben tientallen vrijwilligers in de ondernemingsraden, ledenraad, contactpersonen, commissies en bestuur. Zij zijn er voor u! Hier de namen.

Dienstverlening

We hebben een alliantie met onze zuster vakvereniging VHP2 in Eindhoven. In een dienstverleningsovereenkomst wordt gezorgd voor een professionele infrastructuur, dienstverlening en onderhandelaars.

De afdelingen

De leden bij de afzonderlijke bedrijven, onze afdelingen, zijn erg belangrijk voor ons, voor hun arbeidsvoorwaarden zijn we continu in de weer. Voor de leden zijn belangrijk een goede CAO met gelijkwaardige arbeidsrelaties en rechtvaardige beloningen, en een vertegenwoordiging in de Ondernemingsraden waar toezicht plaatsvindt op de arbeidsvoorwaarden. Communicatie en voeling houden is cruciaal. Onze contacpersonen onder de leden zijn cruciaal voor ons.

Ledenraad

Onze ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen bij de bedrijven. De afdelingen corresponderen met bedrijven waar OR-raden actief zijn en waar wij onderhandelen over cao-afspraken. Onze ledenraad toetst het bestuur op gevoerd beleid, en is een waardevol klankbord voor het bestuur.

Zou je mee willen doen in de Ledenraad? Hier een flyer met informatie over de inhoud, aantal vergaderingen en de tijdsbesteding.

Pensioen Commissie

Het pensioenstelsel is voor jong en oud, en aan flinke veranderingen onderhevig, en is vooral ook erg specialistisch, vandaar een aparte werkgroep. In deze werkgroep vertegenwoordigers van alle geledingen binnen onze vereniging, vertegenwoordigers in bestuur en vertegenwoordigende organen van de diverse pensioenfondsen bij onze bedrijven en onze onderhandelaars bij de pensioen contracten.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Vakcentrale voor Professionals

Wij werken samen met de Vakcentrale voor Professionals (VCP) waardoor we op landelijk niveau informatie krijgen en invloed hebben op het maatschappelijke debat rond arbeidsvoorwaarden en pensioenen. De VCP behartigt de belangen van alle aangesloten werknemersverenigingen van overheid en bedrijfsleven. Partners van de VCP zijn o.a. de Sociaal Economische Raad (SER), diverse Europese organisaties, Stichting van de Arbeid en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Zie www.vcp.nl

Lees de nieuwsbrief van onze partner VCP

Deel