Onze mensen

De dragende personen in onze vereniging zijn onze vertegenwoordigers in allerlei organen, hieronder een overzicht.
Maar ook de mensen die achter de schermen de vereniging ondersteunen zoals de kaderleden in de bedrijven, beheer van de website, en nog veel meer.

In totaal hebben we op deze manier zo'n 70 actieve leden !!! Zonder hen geen vereniging.

- de Ledenraad, het toezichthoudende orgaan binnen onze vereniging

- Ondernemingsraad, die toeziet op het naleven van de arbeidsvoorwaarden en behandeling adviesaanvragen bij reorganisaties

- Contectpersonen en onderhandelaars voor de CAO en Pensioen contracten

- Bestuur die zorgt voor ondersteuning van onze mensen in de bedrijven, contracten met onze dienstverlener VHP2 en nog veel meer

- Pensioen Commissie, die is op de hooghte van de ontwikkelingen bij de bedrijven en landelijk, en ondersteunt de onderhandelaars en het bestuur

Deel