Aanmelden lidmaatschap

Ik meld me aan als lid van Synergo-vhp:

Voor- en achternaam
dd-mm-jjjj

Lidmaatschappen en contributie

Nieuwe leden: Eerste half jaar gratis contributie.

Gewoon lidmaatschap: De normale contributie. Deze bedraagt € 160,00 per jaar of € 40 per kwartaal.

Postactief lidmaatschap: Gepensioneerd of vervroegd uitgetreden. De contributie bedraagt € 50,00 per jaar. Inclusief contributie voor de VDP (Vereniging DSM gepensioneerden) of VGSE (Vereniging Gepensioneerden Sabic Europe).

Buitengewoon lid: werkzaam bij een bedrijf waar Synergo-vhp niet actief is. De contributie bedraagt € 50,00 per jaar.

Wijzigingen: Graag doorgeven aan ons secretariaat.

Tip: Bovendien kun je fiscaal voordeel halen uit de vakbondscontributie.

Ik bevestig de privacy verklaring gelezen te hebben en geef toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken voor de genoemde doelen.

Bedrijfsinformatie

Bedrijf c.q. pensioenfonds / uitkerende instantie