Aanmelden lidmaatschap

Ik meld me aan als lid van Synergo-vhp:

Voor- en achternaam
dd-mm-jjjj

Lidmaatschappen en contributie

Nieuwe leden: Eerste half jaar gratis contributie.

Gewoon lidmaatschap: De normale contributie. Deze bedraagt € 163,00 per jaar of € 40,75 per kwartaal.

Postactief lidmaatschap: Gepensioneerd of vervroegd uitgetreden. De contributie bedraagt € 51,00 per jaar. Inclusief contributie voor de VDP (Vereniging DSM gepensioneerden) of VGSE (Vereniging Gepensioneerden Sabic Europe).

Buitengewoon lid: werkzaam bij een bedrijf waar Synergo-vhp niet actief is. De contributie bedraagt € 51,00 per jaar.

Wijzigingen: Graag doorgeven aan ons secretariaat.

Tip: Bovendien kun je fiscaal voordeel halen uit de vakbondscontributie.


Bedrijfsinformatie

Bedrijf c.q. pensioenfonds / uitkerende instantie