Synergo-vhp is een vakvereniging die dicht bij de leden staat. We pikken signalen op en delen die met anderen. Vanwege de Corona beperkingen kan dit niet fysiek, maar beeldbellen heeft ook voordelen: de drempel om mee te doen is laag, reizen is geen beperking meer. Zo heeft elk nadeel z'n voordeel.

De onderwerpen sluiten aan bij actuele thema's, de inzichten en conclusies zijn direct bruikbaar in de CAO / Pensioen onderhandelingen. Hieronder een overzicht.

DATUM

ONDERWERP

15 okt 2020

Loonstijging in Centen en/of Procenten                                                                                           

We behandelen een van de actuele dilemma’s uit de CAO onderhandelingen: 'Loonstijging in Centen en/of Procenten'. Nivellering, in hoeverre gaan we hierin mee? willen we hiervoor inleveren? Wat is jouw mening?

We hebben veel positieve reacties ontvangen, maar vooral heeft het ons inzicht gegeven in de gezichtspunten en meningen, eigen belang versus solidariteit.

11 nov 2020

In de CAO of toch maar een individuele contract

We behandelen een van de actuele dilemma’s uit de CAO onderhandelingen: Hogere loonschalen in of uit de CAO’. Steeds vaker willen werkgevers de hogere loonschalen uit de CAO halen, over naar individuele contracten. Wat is jouw mening?

Ook op dit hema weer levendige discussies, heeft tot meer genuanceerde visies geleid.

15 dec 2020

Landelijk pensioen akkoord

Het Pensioenakkoord is nu nog ver weg voor de burger, maar het komt steeds dichterbij, het zal een groot effect gaan hebben op onze toekomstige pensioenen. Tijdens de meeting wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, welke beslissingen er nog genomen moeten worden en wat deze betekenen voor ons, en voor jou.

VCP heeft zich kritisch opgesteld naar het voorgestelde Pensioenakkoord, resulterend in een geen ja en geen nee reactie. Dit kritische standpunt was bepalend hoe VCP in het proces kon acteren. Ruud Stegers gaf een pakkende uiteenzetting in de onderhandelingstactiek van de VCP en de standpunten van de VCP.

20 jan 2021

Thuiswerken, vloek of zegen 

We behandelen een van de actuele dilemma’s van deze tijd: Thuiswerken, een vloek of een zegen’. Ook voor de langere termijn lijkt (deels) thuiswerken het werkpatroon te worden. Maar wat betekent dit voor jouw persoonlijk, voor de effectiviteit van je werk. Wat is jouw mening?

Thuiswerken is een kernpunt voor Synergo-vhp, een overgroot deel van onze achterban kan hun rol vervullen vanuit het thuiskantoor. Vandaar onze inzet voor dit onderwerp. In de bijlage de thuiswerk-passage (pagina 8 en 9) uit onze Arbeidsvoorwaarden nota.

14 maart 2021

Pensioenzaken voor EN talige leden

The Dutch pension system can be quite difficult to understand, especially for non-Dutch persons. There are many developments, both on National level, as on the level of your own companies. We decided to organize a workshop for our non-Dutch members, to explain the system and the latest developments. It was a succes, exchange of views, suggestions. Some helpful websites, in EN language:

The Dutch pension system   Pensioenfederatie

Your personal pension situation   Mijnpensioenoverzicht.nl   and   Sociale Verzekeringsbank (SVB)

21 april 2021

De Ondernemingsraad, een stap in je loopbaan?

Onze vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad zijn erg belangrijk voor Synergo. Ze vervullen een cruciale rol in de OR en zijn tevens het gezicht van ons naar de leden en de achterban, de oren en ogen voor wat er speelt.

Het blijkt echter steeds moeilijker om kandidaten voor een verkiesbare plaats te vinden. Naast persoonlijke omstandigheden horen we vaak dat deelname aan de OR niet altijd gewaardeerd wordt door de directe chef. Maar er zijn gelukkig ook positieve ervaringen. We hebben daarvoor een aantal collega's gevraagd hun verhaal te doen. Als bestuur vinden we het belangrijk om de ervaringen te delen, ervan te leren.

 xx juni

De volgende workshop ..... een verrassing

 

Deel