De huidige pensioenregelingen bij de bedrijven gaan veranderen door de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Bij de meeste bedrijven zijn de onderhandelingen gestart.

In deze fase nog verkennend maar in de loop van 2023 moeten er keuzes gemaakt gaan worden in overleg tussen vakbonden, werkgever en pensioenfonds. Dit is een intensief en complex proces. We willen graag ook uw mening horen, vandaar de workshop op 28 februari. De workshop was geslaagd, met 30 deelnemers.

Hieronder de samenvatting:

  1. De materie is te complex om binnen het tijdsbestek van de workshop te doorgronden, tevens is veel nog niet zeker omdat wetgeving nog niet is afgerond - en de gevolgen van keuzes in het proces nog niet inzichtelijk zijn.
  2. Algemeen is er behoefte om de gevolgen op individueel niveau inzichtelijk te krijgen. Hiervoor is het nog te vroeg, is afhankelijk van de keuzes die de afzonderlijke fondsen gaan maken, en de persoonlijke situatie. Een aanpak op niveau leeftijdgroep, inkomensgroep .... ? Iets om te bepleiten in de onderhandelingen.
  3. Belangrijk om te benadrukken dat de keuzes gemaakt worden op pensioenfonds niveau, en dat er geen keuzes zijn voor de individuele deelnemers. De deelnemers kunnen via hun vakbond (onderhandelend) of gepensioneerdenvereniging (inspreekrecht) hun mening laten horen. Vandaar ook deze workshop om onze Pensioen Commissie en de onderhandelaars inzicht te geven in de mening van de doelgroep.
  4. Terugblikkend is de conclusie dat de workshop ons een redelijk inzicht geeft in hoe de achterban er over denkt. Dit is input voor onze Pensioen Commissie en bij onze vertegenwoordiging in de landelijke koepel van VCP.
  5. Er is behoefte aan een volgende workshop zodra er meer te melden is. Doen we.
  6. Als infobron voor geïnteresseerden om de ontwikkelingen en het proces te volgen:
    1. Meer details op het proces via https://www.werkenaanonspensioen.nl
    2. En over de inhoud: https://www.pensioenfederatie.nl/website/publieke-landingspagina/nieuwe-pensioencontract
Deel