We hebben alweer onze vierde MS Teams workshop achter de rug, in een serie over actuele thema’s. Op woensdag 20 januari van 16.30 - 18.00 behandelden we het thema: Thuiswerken, vloek of zegen. In deze Corona periode is het merendeel van onze leden gebonden aan thuiswerken. Ook voor de langere termijn lijkt (deels) thuiswerken het werkpatroon te worden. Maar wat betekent dit voor jouw persoonlijk, voor de effectiviteit van je werk. Wat is jouw mening?

De workshopm was een succes, veel interactie, suggesties.

Hier vind u meer achtergrond informatie over thuiswerken, links naar websites, artikelen uit dagbladen.

De conclusies uit de workshop:

 1. Thuiswerken zal een blijvend aspect blijven van ons werkpatroon. Het beleid t.a.v. arbeidsvoorwaarden bij de bedrijven zal hierop aangepast moeten worden.
 2. Elk bedrijf is hier wel mee bezig, sommigen redelijk proactief, anderen aarzelend. Deels omdat men nog zoekende is over wat geregeld zou moeten worden.
 3. Hier ligt een belangrijke rol bij de vakbonden, om de signalen bij de leden op te pikken, te kijken wat er elders geregeld wordt, en dit in te brengen in de onderhandelingen in de OR of aan de CAO tafel.
 4. De eerste aspecten die de aandacht trekken zijn de ergonomische aspecten van de werkplek thuis, hier zijn de wettelijke kaders bepalend, het bedrijf is aan zet en de OR ziet hier kritisch op toe.
 5. Tijdens de workshop bleek dat men vooral zorgen heeft over hoe de effectiviteit van het werk geregeld wordt en over hoe de contacten tussen collega’s en met de manager gaan lopen. Hoe zorgen we voor interactie en hoe krijgt de manager een beeld over de prestaties en loopbaan verwachtingen van de medewerker. En hoe nieuwe medewerkers kunnen worden ingewerkt.
 6. Bij knelpunten is de logische volgorde: bespreken met de manager, agenderen in het afdelingsoverleg en indien nodig aankaarten bij de OR – bedrijfsarts.
 7. Conclusies uit de enquête onder 55 deelnemers:
  • Het overgrote merendeel werkt bijna fulltime thuis, en denkt dat men zo de rol effectief kan vervullen.
  • Naast ergonomie en de planning met partner en kinderen wordt vooral de interactie met de collega’s als een groot gemis ervaren.

 

Deel