Save the date!

Alweer de derde MS Teams workshop is een serie over actuele thema’s. Op dinsdag 15 december van 16.30 - 18.00 behandelen we het thema: Landelijk Pensioenakkoord, wat betekent dit voor mij?

Het Pensioenakkoord is nu nog ver weg voor de burger, maar het komt steeds dichterbij, het zal een groot effect gaan hebben op onze toekomstige pensioenen. Tijdens de meeting wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, welke beslissingen er nog genomen moeten worden en wat deze betekenen voor ons, voor jou.

Ruud Stegers, van onze koepelorganisatie VCP zal een inleiding geven, waarop er van gedachten kan worden gewisseld.

De VCP vertegenwoordigt ons in de onderhandelingen met het kabinet, de werkgevers en de andere bonden. Ruud kan dus aangeven wat er verwacht mag worden en in welke richting de VCP dat voor ons wil bijsturen. Omgekeerd is het voor de VCP belangrijk om gevoed te worden door meningen en gezichtspunten van de achterban.

Deel