Zoals bekend heeft DSM het voornemen om de Nederlandse activiteiten die deel uitmaken van de aangekondigde verkoop van DSM Resins & Functional Materials incl. Niaga (DRF), de Coatings business van DSM Advanced Solar (DAS Coatings) en DSM Additive Manufacturing (DAM) over te dragen aan Covestro. Deze operatie staat bekend onder de naam Brunello. Covestro is op zich een stabiel bedrijf wat een afsplitsing is van Bayer, ze hopen door deze onderdelen van DSM binnen te halen stevige synergie te kunnen behalen.

Het betekent natuurlijk ook nog wel het een en ander voor de medewerkers die vandaag de dag nog bij DSM werken: bij een van de betrokken onderdelen maar ook bij de ondersteunende afdelingen die een aanmerkelijk deel in opdracht werken voor die onderdelen.

Synergo en de andere vakbonden worden uiteraard bij de overgang betrokken. In zijn algemeenheid geldt dat bij een overgang als deze de rechten van de werknemer wettelijk beschermd zijn. Het burgerlijk wetboek bepaalt hierover: "Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger."

Binnenkort gaan we om tafel met Covestro om de arbeidsvoorwaarden te bespreken. De huidige cao van DSM blijft doorlopen tot het moment waarop deze afgelopen is in maart 2022. Er zijn echter een paar uitzonderingen, omdat deze specifiek DSM zijn zoals optieregelingen en de pensioenregeling. Het is dus zaak voor ons om een en ander zo te regelen dat er geen nadeel voor de werknemers gaat ontstaan.

Het DSM Sociaal Plan is van toepassing.

Zoals gezegd, binnenkort gaan wij met DSM/Covestro aan tafel en uiteraard houden wij jullie op de hoogte.

Heb jij nog collega’s die (nog) geen vakbondslid zijn dan is het nu wel echt de hoogste tijd om ze aan te spreken en in te schrijven klik hier. Samen zijn we sterk, voor goede arbeidsvoorwaarden nu en in de toekomst.

 

Het onderhandelingsteam van Synergo:

Casper Vaandrager, Henk Janssen en John de Graaf.

Deel