Er is een pensioen akkoord ... op hoofdlijnen. In de stuurgroep worden de puntjes op de i gezet, voor ons zit de VCP erin. Volg hier de voortgang

Het kabinet en sociale partners die samen het pensioenakkoord gaan uitwerken hebben op 9 juli jl. een goed eerste voorbereidend overleg gehad over mogelijk te volgen werkwijze. Het wordt een omvangrijk en complex project met een ambitieuze planning. Zoals tijdens de presentatie van het akkoord werd bekendgemaakt, komt er een zogeheten stuurgroep die diverse pensioenonderwerpen inhoudelijk zal gaan uitwerken. De sociale partners en dus ook de VCP zullen deel uitmaken van die stuurgroep. Deze stuurgroep gaat in september aan de slag.

Deel