CAO en Pensioenen, status januari 2022

Onze onderhandelaars, vlnr: Casper Vaandrager, Paul van Boxtel, Robert Donker en Bart Cornelissen.

Onderhandelaars

Dossiers Casper:

DSM:

 • September 2021 is er een agenda overleg geweest met partijen, de voormannen van de bonden steken hoofden bijeen voor strategie. Vooroverleg Synergo-smaldeel op 1 november (Casper, John de Graaf, Henk Janssen, Kristy Beckers en Addy Koster).
 • Januari 2022: Eind december teams-workshop met DSM-Next over het belang van vakbonden en CAO voor de jongeren, geanimeerde discussies. Eerste CAO ronde op 24-01. Veel overleg over toekomstige pensioenregeling.

Sabic:

 • in juni 2021 is een resultaat bereikt, loopt tot juli 2022.
 • Januari 2022: Aankondiging dat er “iets” staat te gebeuren met fabrieken in Geleen. Is inmiddels publiekelijk. De OR volgt dit op de voet.

Endurans Solar:

 • Transitie CAO is geldig tot maart 2022 (afloop DSM CAO).

Dossiers Paul:

Centrient:

 • Febr 2021: De leden van Synergo hebben het CAO eindbod van het bedrijf niet geaccepteerd, en de CAO dan ook niet ondertekend. Centrient heeft vervolgens Synergo buitenspel gezet, nog nergens vertoond! Een petitie heeft het bedrijf niet willen ontvangen. Patstelling.
 • December: Gerard en Robert doen poging tot gesprek met Centrient ter introductie van de nieuwe onderhandelaar Paul van Boxtel, en bijstellen beeld wat Centrient over Synergo heeft, dat wij een brug kunnen slaan. Benieuwd. Gesproken met de FNV bestuurder over evt gezamenlijke aanpak. Wordt vervolgd.

Sitech:

 • September: Synergo heeft een voorstellen brief gestuurd naar directie Sitech. Paul heeft contact gehad met contact Esther van Venrooij en samen met de andere bonden gesprek met Paul Rupp, de vz RvC van Sitech. Wachten op doorhakken van knoop rond Beyond project, dan kunnen we verder.
 • Januari 2022: CAO akkoord met 4 bonden, echter FNV heeft het afgewezen. Werkgever heeft weer meer geboden om FNV aan boord te krijgen. Stemming eindigt 27 februari. Proces verloopt zeer rommelig en er is veel onrust en wantrouwen binnen de organisatie.

OCI:

 • eindbod voorgelegd aan de leden, verdeelde respons en afgewezen door onze leden. In november 2021 een aangepast voorstel goedgekeurd.
 • Op 22 februari 2022 kick off projectgroep pensioenakkoord.

Stamicarbon:

 • in maart 2021 nieuwe CAO goedgekeurd.
 • Binnenkort bijpraten met contactpersoon John Boertjes.

Covestro:

 • gaat starten in februari 2022, op 26 januari MS Teams om suggesties op te halen bij de leden.

Dossiers Bart:

Borealis:

 • in April 2021 overeenstemming bereikt, loopt tot jan 2023.
 • Januari: gesprekken over Pensioenen.

Arlanxeo: onderhandelingsresultaat

 • Leden akkoord met resultaat, loopt tot juni 2023.
 • In CAO opgenomen dat loongroepen C42/C43 de CAO volgen, echter bij promotie volgt vanaf C41 automatisch een individueel management contract.
 • Belangrijke vraag is welke arbeidsvoorwaardelijke service we voor deze mgt-groep nog kunnen leveren ….. dit speelt ook bij andere bedrijven (Borealis, OCI, Fibrant, ….). Iets om intern over na te denken, en evt een volgende workshop.
 • Pensioenen: Huidige contract is verlengd tot overgang op nieuw stelsel (PS vanaf 2016 aangesloten bij pensioenfonds grafische bedrijven PGB).
 • Is ingewikkelde materie, aandacht voor informeren leden op ontwikkelingen (ledenbrief) en ondersteuning onderhandelaars in het proces.

Dossiers Robert:

Fibrant: in juni onderhandelingsresultaat, tot april 2023.

Anquore: instemming met onderhandelingsresultaat, CAO is getekend.

 

Deel