Reactie op sentiment nieuwe ontwikkelingen rekenrente:

Het rapport van commissie Dijsselbloem over de rekenrente lijkt het sentiment over het akkoord te beïnvloeden, en schept wellicht een scheef beeld en helpen misschien ook niet om het overzicht te houden. Daarom onderstaande verheldering (hopelijk) op de situatie:

Er zijn er twee sporen die relatief los van elkaar staan: 

- Als eerste spoor de ingreep op de AOW leeftijd en de zware beroepen, kost geld ca 4 miljard/jaar, maar door nieuw lange termijn inzicht van CPB en Hoekstra is dit betaalbaar. Geen relatie met de Dijsselbloem rekenrente, die voor alle regelingen doch voor de bedrijfspensioenregelingen nog sneller tot problemen leidt. Door voor het akkoord te stemmen wordt dit punt binnen gehaald.

- Als tweede spoor de herziening van het stelsel, verschillende effecten voor jong en oud en pensioentrekkers, compensatie voor degenen die erop achteruit gaan, hiervoor de stuurgroep. De rekenrente is van groot belang tav hoogte pensioenen en de compensatiekosten, dit is nu de discussie en bepaalt het sentiment. 

- Gisteren hebben de FNV/VNO gezamenlijk het Dijsselbloem rapport afgewezen en de instelling van een nieuwe commissie geëist zodat zowel pensioenen op een adequate wijze geïndexeerd kunnen worden en ook de compensatie kosten goed geregeld kunnen worden. Tevens heeft de VCP gisteren zowel Dijsselbloem rapport als de CPB en PensioenFederatie rapporten over de overgang uitgebreid geanalyseerd en tevens vastgesteld dat er zeer uitgebreide analyses en maatregelen door de Stuurgroep vastgesteld dienen te gaan worden.

Conclusie:

Bij instemming met het pensioenakkoord, wordt in elk geval spoor een (AOW leeftijd en zware beroepen) binnengehaald. En gestart met de stuurgroep voor spoor twee (herziening stelsel), waarbij ook de nieuwe informatie rond rekenrente wordt meegenomen. De bonden zijn nu extra op hun hoede.

Indien de stuurgroep komende een tot twee jaar niet met een acceptabele uitwerking komt, dan kunnen de bonden een veto uitspreken. En vervalt spoor twee. Bij afwijzen is er niks.

 

Deel