Gisteren, maandag 30 augustus jl., is onze vakbondsbestuurder geïnformeerd over een tweetal voorgenomen reorganisaties bij DSM, waarbij arbeidsplaatsen komen te vervallen.

De reorganisaties zijn bij DSM Materials (voornamelijk R&D): 128 fte overtollig waarvan 86 gedwongen ontslagen, en bij DSM Biotechnology Center in Delft: 50fte reductie.

Uitermate vervelend nieuws! Als vakorganisaties zijn wij verrast door de omvang van de reorganisaties. Wij gaan hierover nog in gesprek met DSM.

Voor de betrokkenen geldt er een sociaal plan dat loopt tot en met 31 maart 2023. Uiteraard staan wij voor die leden klaar die onverhoopt door deze reorganisaties geraakt gaan worden.

Synergo-vhp staat natuurlijk klaar om de individuele leden bij te staan die door de hierboven genoemde maatregelen getroffen zullen worden. Ook de medewerkers die nog geen Synergo-lid zijn kunnen worden geholpen.

Deze reorganisaties laten weer eens zien dat een baan geen zekerheid biedt. Door lidmaatschap van de vakbond staan we sterker in onze onderhandelingen over CAO's en Sociale Plannen, krijg je individueel bijstand bij tegenslag, en door een grote vertegenwoordiging in de Ondernemingsraad zitten we aan tafel bij het beoordelen van reorganisaties. Dus: wordt lid, meldt je aan via https://www.synergo-vhp.nl/organisatie/meedoen/aanmelden-lidmaatschap

Hebt u vragen of suggesties, mail naar info@synergo-vhp.nl

Deel