Vanwege de zeer slechte business-vooruitzichten heeft de directie van Fibrant eind november diverse bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, waaronder een ingrijpende reorganisatie. Hierbij zullen 31 arbeidsplaatsen verloren gaan.

Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden met de direct betrokken medewerkers en is een adviesaanvraag (in 2 delen) ingediend bij de OR.

Op 15 december heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de vakorganisaties, de OR en de werkgever, waarbij de voorgenomen maatregelen en met name de wijze van implementatie kritisch zijn besproken. Op 11 januari vindt een vervolggesprek plaats.

Synergo is intensief betrokken bij de gesprekken en onderhandelingen, zowel via onze vertegenwoordiging in de OR als via onze vakbondsbestuurder. Wij trekken daarbij gezamenlijk op met de andere vakorganisaties. Waar andere bonden echter relatief sterk gericht zijn op de gevolgen voor de productie organisatie, vraagt Synergo met name aandacht voor de professionals en “het Urmondse deel" van de organisatie.

De afgelopen jaren heeft Synergo zich steeds ingezet voor behoud van het sociaal plan als onderdeel van de Fibrant cao. Nu blijkt hoe belangrijk deze inzet geweest is.

Dit onderstreept nog eens het belang van het lidmaatschap van een vakorganisatie zoals Synergo en van een Synergo vertegenwoordiging in de OR.

Deel