19 oktober: Onze leden hebben met overgrote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat!

12 oktober: De vakbonden hebben met DSM overeenstemming bereikt, er is een resultaat, wat met een positief advies aan de leden ter stemming is voorgelegd.

7 september 2020. De onderhandelingen over een nieuw Pensioen contract zijn in een eindfase beland. Van belang niet alleen voor DSM, maar ook voor de medewerkers van de andere bedrijven die hun pensioen hebben ondergebracht bij PDN (details zie verderop). Via twee MS Team sessies op 3 en 7 september heeft iedereen de gelegenheid gekregen om zich te laten informeren en vragen te stellen. Eind september kunnen betrokkenen hun stem uitbrengen over het akkoord. Hier de presentatie:  Pensioen_PDN_presentatie_7_sept.pptx

We zitten in een patstelling, breekpunt is de looptijd van het contract. De overbruggingsperiode totdat overeenstemming is bereikt over nieuwe regeling op basis van pensioenakkoord (in periode 2022 tot 2026). De vakbonden staan voor maximale looptijd van twee jaar, en dan de situatie weer bekijken, DSM wil het contract laten lopen totdat er overeenstemming is over een pensioencontract op basis van het nieuwe stelsel (5 jaar).

. PDN wil als uitvoeringsorganisatie uiterlijk eind van deze maand uitsluitsel van sociale partners, om tijdig de wijzigingen te kunnen verwerken voordat het huidige contract op 1-1-2021 afloopt. Komende weken gebruiken om te kijken of we alsnog tot een resultaat kunnen komen.

Ter info:

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) is het pensioenfonds voor Koninklijke DSM N.V. (DSM) in Nederland. Aan PDN is de uitvoering van de pensioenregeling opgedragen van DSM Nederland B.V. en daaraan verbonden en voormalig verbonden ondernemingen. Daaronder vallen tevens de (actieve en inactieve) pensioenregelingen van ondernemingen die in het verleden deel hebben uitgemaakt van het DSM concern zoals Anqore, Fibrant, Centrient, OCI, Borealis en Arlanxeo.Meer info https://www.vdpdsm.nl/pdn

SABIC en Stamicarboin hebben hun eigen pensioensysteem ingericht en vallen dus buiten het PDN fonds. Het Pensioencontract van SABIC loopt af in 2024.

 

Deel