SYNERGO KEERT ZICH TEGEN DEZE ONTKOPPELING

De aanpassing van de hoogte van het wettelijk minimumloon is in Nederland wettelijk geregeld. Het minimumloon wordt halfjaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde loongroei afgesproken in cao’s in de verschilklende sectoren zoals deze door het Centraal Planbureau halfjaarlijks bekend wordt gemaakt.

In het regeerakkoord wordt het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent verhoogd. Het wettelijk minimumloon blijft gekoppeld met de uitkeringen om het bestaansminimum te verstevigen. Dit is prima. In het regeerakkoord is echter de AOW losgekoppeld van het wettelijk minimumloon, dit is verre van prima.

De koppeling van de AOW-uitkering aan de andere uitkeringen is van oudsher een verzekering dat senioren ná hun pensioen er financieel niet nog verder op achteruitgaan. Door de AOW te ontkoppelen van het wettelijk minimumloon zet men in het regeerakkoord nu al fors de bijl in de wortels van de sociale zekerheid.

De door de regering voorgenomen compensatie via de ouderenkorting biedt geen houvast voor de toekomst en werkt onvoldoende. Om de ouderenkorting te kunnen krijgen, moet je immers belasting betalen en dat is voor de mensen met alleen een AOW-uitkering en geen of een klein aanvullend bedrijfspensioen nou juist niet het geval. Honderdduizenden senioren dreigen hiervan de dupe te worden. Dit is een slechte zaak.

Onze koepelorganisatie VCP heeft een persbericht opgesteld, we scharen ons hier vierkant achter.

PS: Hier meer achtergrond informatie over het aantal mensen met geen of klein aanvullend pensioen.

Deel