De laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe pensioen contracten, binnenkort is er per pensioenfonds een informatieronde en daarna kan iedereen stemmen. Houdt daarom de mailbox in de gaten voor berichten van uw pensioenfonds.
Vorig jaar rond deze tijd is de Wet Toekomst Pensioenen goedgekeurd in het parlement. Vervolgens zijn de werkgevers en vakbonden in onderhandeling gegaan over de verdere uitwerking. Voor onze onderhandelaars waren de webinars via MS Teams erg belangrijk om de leden te informeren en de meningen te peilen.
Nu de werkgever en de vakbonden overeenstemming naderen over een nieuwe pensioenregeling, volgt de kunnen de vakbonden in gesprek gaan met hun achterban. We houden u op de hoogte. De websites van de pensioenfondsen

Meer algemene informatie over het pensioenstelsel op https://www.pensioenduidelijkheid.nl/

Hieronder de nieuwsbrief van vorig jaar juni.

Nieuwsbrief juni 2023

Wet Toekomst Pensioenen (WTP)
De wetgeving Toekomst Pensioenen is er door. Het spel staat op de wagen. Ook als Synergo bereiden we ons voor, onze onderhandelaars moeten aan de slag samen met de andere bonden en werkgevers. Erg belangrijk is om te weten hoe onze leden er over denken, welke keuzes gemaakt moeten worden. Deze wetgeving is belangrijk voor zowel jong als oud, maar vooral de actieven onder ons gaat het raken. Wij proberen de belangen van onze doelgroep op een evenwichtige manier te behartigen. Onze leden hebben daartoe een uitnodiging gekregen voor MS Teams meetings op 4-5 en 6 juli 2023.

De leden hebben stellingen voorgelegd gekregen, waar men via Mentimeter op kon reageren. De resultaten zijn uitgewerkt en vastgelegd in inzetbrieven voor de onderhandelingen, en is de leidraad voor onze onderhandelaars. Per pensioenfonds: PDN (DSM, Sitech, Anqore, Fibrant, Covestro, Avient, Centrient), SPF (Sabic) en PGB (OCI, Borealis, Arlanxeo).

Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel: https://www.werkenaanonspensioen.nl/actueel

Voorbeeld van de stellingen waarop gereageerd is:

  • Welk type contract gaan we voor, solidair of flexibel?
  • Welk ambitieniveau gaan we voor? 80 % middelloon te bereiken bij 42 dienstjaren?
  • Hoogte nabestaanden en wezenpensioen?
  • Compensatie moet volledig zijn voor iedereen individueel?
  • Verdeling van het kapitaal bij het invaren, compensatie voor degenen die nadeel ondervinden van de transitie en het toekennen van inhaalindexatie?
  • Premiedoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid?
  • Vrijwillige voortzetting na ontslag mogelijk maken?

We houden u op de hoogte.

Deel