De vakbonden en Sitech zitten weer aan tafel, er is beweging in de onderhandelingen .... de poortacties en grote opkomst hebben effect gehad.

 

26 april: Sitech beweegt niet op het gestelde ultimatum. Dus er is een poortactie gehouden bij Gate 2 op (goede) vrijdag 26 april. van 7.30 uur tot 10.00 uur! Click hier voor de gezamenlijke oproep van de vakorganisaties FNV, CNV en Synergo VHP. Hier het verslag van de actie in dagblad De Limburger.

De voorgeschiedenis:

8 en 15 april: De leden hebben gesproken tijdens de ledenvergaderingen op 8 en 15 april: wij komen in actie, evenals de collega's van FNV en CNV. Actie voeren is niet onze stijl, maar de halsstarrige houding van Sitech noodzaakt ons om toch in actie te komen.

Synergo heeft, net als de collega bonden FNV en CNV, een ultimatum verstuurd aan de directie van Sitech. Voor wat betreft de inhoud van dit ultimatum verwijs ik naar deze link. Indien Sitech ons niet tegemoet komt dan volgen er acties.

De nieuwe CAO van Sitech wordt een moeilijke. De huidige CAO loopt af op 31 december 2018. De werkgever Sitech wil meteen de huidige CAO op de schop nemen omdat de huidige niet meer zou passen bij de positie waarin Sitech nu zit, naar mening van de bedrijfsleiding meer marktconform, naar een CAO 2.0. Hiermee komen verworven rechten op de tocht te staan. De vakbonden willen voortborduren op de huidige CAO en zijn niet overtuigd van deze ommezwaai.

9 januari: Synergo heeft in een druk bezochte lunchbijeenkomst op 9 januari haar leden, en andere geinteresseerden, bijgepraat over het dilemma. Via nieuwsbrieven zijn de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, en uitgenodigd om met elkaar, en met onze onderhandelaars meningen en zorgen te delen.

20 februari: is er weer een overleg geweest met werkgever en de bonden. Voorafgaand hebben we de leden via een online enquete gevraagd naar hun mening, de respons van 80% toont de betrokkenheid. Het resultaa t van het overleg: de werkgever wil niet bewegen en kan ons, maar vooral ook de medewerkers, niet overtuigen over de noodzaak van zo'n ingreep.

26 februari: In de erg druk bezochte ledenbijeenkomst op 26 februari: Er heerst een enorme verbolgenheid over hoe werkgever het proces heeft ingezet en verder aanvliegt. Onvrede bestaat over het ‘proces’, de gang van zaken, de toon, de timing en de snelheid. De voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door Sitech wekken nóg meer wrevel en argwaan. Jullie kunnen het niet meer serieus nemen en kiezen veelal voor tactisch zwijgen. Het overgrote deel van de leden wantrouwt de directie van Sitech en het hoger management. Uit de enquête blijkt dat slechts enkelen voldoende vertrouwen hebben. Men herkent zich niet in de zogenaamde ‘sense of urgency’ en de argumentatie gegeven door Sitech wordt betwist. Jullie willen misschien praten over enige versobering als de ABSOLUTE NOODZAAK daartoe onomstotelijk is komen vast te staan. Niet eerder.

3 maart: De onderhandelingen m.b.t. een nieuwe CAO zijn 3 april, tot stilstand gekomen. Hoewel wij beiden als Synergo onderhandelaars nog kansen zagen om in gesprek te blijven, kwam het gesprek voor dat moment tot een einde. 

8 maart: Graag wil ik jullie maandag 8 april bijpraten over de gang van zaken die tot dit  kritieke punt heeft geleid en gelegenheid nemen om jullie ideeën te verzamelen hoe nu verder. Gezamenlijk bepalen we dan de verdere koers.

Plaats: Brightlands Campus, coka Pellinore (Center Court gebouw)

tijd: 12:00 tot 13:30

Oproep:

De ontwikkelingen, en de mogelijke gevolgen voor ieder individueel, geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om tegenwicht te geven tegen de plannen van de werkgever. Via Synergo heb je een stem in de onderhandelingen, kun je de zorgen delen, en met collega's komen tot onderling begrip en stellingname. Wordt daarom lid van Synergo!! en informeer je collega's om hetzelfde te doen. Aanmelden kan via https://www.synergo-vhp.nl/organisatie/meedoen/aanmelden-lidmaatschap?view=form

 

Deel