Grenswerkers zijn mensen die in Belgie of Duitsland wonen, maar in Nederland werken. Voor dat soort werknemers kunnen andere regels gelden voor bijvoorbeeld sociale verzekeringen, belastingen en pensioen.

Tijdens de coronacrisis bestond het risico dat grensarbeiders, door het thuiswerken onverwacht sociaal verzekerd zouden raken in hun woonstaat in plaats van hun werkstaat. Om dit te voorkomen was voor de sociale zekerheid in EU-verband afgesproken om de sociale zekerheidspositie van werknemers in grensoverschrijdende situaties vast te stellen aan de hand van hun werkpatroon voorafgaand aan de coronacrisis. Deze afspraken golden tot 1juli jongstleden. Het goede nieuws is dat de regeling is verlengd tot einde van dit jaar. Op dit moment worden de details van de verlenging uitgewerkt.

Ook fiscaal zijn er internationaal afspraken gemaakt voor de grenswerkers. Maar sinds 1 juli zijn die fiscale maatregelen afgeschaft waardoor de thuiswerker elk uur moet bijhouden.

Het doet ons goed dat de overheid op zoek is naar een structurele oplossing voor deze kwestie. Zo wil het kabinet garanderen dat ook grenswerkers hybride kunnen blijven werken zonder sociale of fiscale beperkingen. Hiertoe is men in overleg met de buurlanden om dit onderling goed te regelen.

Wij als Synergo zijn via onze koepelorganisatie VCP betrokken bij het overleg in Den Haag. Ervaringen vanuit onze achterban brengen we in bij VCP. We roepen dan ook betrokkenen op om hun ervaringen door te geven via info@synergo-vhp.nl.

Ter info: Een overzicht van alle regelingen voor grenswerkers.

 

Deel