Februari 2024. Er is een CAO, maar tegen wil en dank. Het CAO overleg met de directie van Arlanxeo was erg moeizaam. De beweegruimte van de directie was blijkbaar erg klein, voorstellen vanuit de vakbonden vonden te weinig gehoor. Uiteindelijk heeft Arlanxeo een eindbod voorgelegd, en de bonden hebben dit met een negatief advies aan de leden ter stemming voorgelegd. Dit heeft niet mogen baten, Arlanxeo heeft de CAO eenzijdig uitgevoerd. Onze leden hebben in het proces laten blijken dat de sfeer op het werk niet goed is, er is werk aan de winkel waarbij de OR als partner een belangrijke rol dient te gaan spelen. Hieronder de CAO:

ARLANXEO_Netherlands_CAO_2023-2024.pdf

Deel