Een dilemma voor een goede zaak,

Bij de recente CAO overleggen merken we dat de aangekondigde extra Nederlandse CO2 heffing bij deze bedrijven met buitenlandse aandeelhouders zwaar op de maag ligt en dat werkgevers stellen dat het forse consequenties kan hebben voor de werkgelegenheid in onze regio. In de praktijk zien we ook dat in CAO onderhandelingen gesteld wordt dat de landelijke CO2 heffing ten koste gaat van de loonruimte. OR-voorzitters hebben bijgevoegde pleit-brief gestuurd naar de "Bestuurders van de BV Nederland".

Maar deze bedrijven zijn wel bereid om te investeren in innovatieve projecten om CO2 te reduceren als dit de kostenpositie direct verbetert (energiebesparing, hogere selectiviteit processen). De nu voorgestelde huidige regelgeving leidt tot de reactie van de industrie ‘maak het ons niet te moeilijk want we doen al zoveel’ terwijl het naar onze mening dit zou moeten zijn ‘we doen al veel, help ons om meer te doen zonder dat we weggeconcurreerd worden.

Synergo-vhp vindt dat we het economische en maatschappelijke belang met elkaar moeten verbinden. Dit kan door het level playing field te behouden en tegelijkertijd de juiste financiële prikkels te creëren. Als Synergo ondersteunen we het pleidooi van de OR voorzitters van harte. Tevens gaan we dit nadrukkelijk onder de aandacht brengen van onze landelijke koepelorganisatie VCP, die kontakten heeft in het 'Haagse'. 

 

 

 

 

Deel