De chemische industrie in Nederland staat voor grote uitdagingen.

In de achterban van de VCP leven zorgen over toekomstige werkgelegenheid, onder andere bij vakvereniging Synergo-vhp. We staan voor grote ontwikkelingen in het kader van verduurzaming van de industrie.

De industriële ketens van grondstoffen tot maakindustrie moeten op orde zijn om daadwerkelijk mee te kunnen in de noodzakelijke omschakeling om een vitale duurzame industrie en bijbehorende werkgelegenheid te behouden in Nederland. Het gaat om grote investeringen in productie, maar ook om infrastructuur voor nieuwe duurzame grondstoffen en benodigde duurzame energie. Voor een succesvolle investeringsstrategie is een rendabele activiteit nodig. Lees meer in bijgaand artikel.

Deel