Het onderhandelingsresultaat wordt via enquete voorgelegd aan onze leden bij DSM.

De volledige tekst van het akkoord treffen jullie hier aan. Wij willen het resultaat toelichten tijdens een webinar op woensdag 11 maart van 12.00 uur tot 13.00 uur. Hiervoor ontvangen jullie nog een aparte uitnodiging. Wij zien af van een fysieke bijeenkomst is gezien het heersende Corinavirus.

 

Bericht maandag 2 maart:

Vrijdagavond 28 februari is een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao bij DSM. DSM presenteert het resultaat als “evenwichtig en passend bij DSM als werkgever”. Wij als Synergo zijn het hier absoluut mee oneens. Dit resultaat pakt zeer nadelig uit voor de hogere loonschalen; een belangrijke groep van ruim 900 werknemers.

Hier de nieuwsbrief aan de leden bij DSM, met de hoofdlijnen van het CAO voorstel.

Hoe verder?

Wij gaan het resultaat met jullie bespreken om toe te lichten en zullen ook al jullie vragen beantwoorden. Dit zal gebeuren in de week van 9 maart. Vervolgens kan er gestemd worden. Nu al kan gezegd worden dat wij het resultaat met een negatief advies aan jullie voorleggen. Met dit resultaat wordt een belangrijke groep professionals binnen DSM tekort gedaan.

 

Het voorgaande bericht:

De onderhandelingen over een nieuwe cao bij DSM splijten de vakbonden. FNV en CNV willen een nominale salarisverhoging in plaats van een vast percentage, zoals voorheen gebruikelijk. Een nominale verhoging nivelleert een beetje; brengt lonen wat dichter naar elkaar toe. Synergo-vhp en De Unie vinden het een probleem dat dit nadelig uitpakt voor de hogere loonschalen. DSM stelt een verhoging voor van 1000 euro en 2 procent per 1 april. Voor een werknemer met een inkomen van 50.000 euro bruto komt dat neer op 4 procent dit jaar. Voor iemand die 100.000 euro verdient is het ‘slechts’ 3 procent. „Lager dan de gemiddelde cao-loonsverhoging in Nederland.” Casper Vaandrager van Synergo-vhp vindt dit niet acceptabel en niet eerlijk voor een omvangrijke groep; circa een derde van de DSMmedewerkers in ons land. De onderhandelingen gaan 28 februari verder.

Staat ook in De Limburger en op L1 Nieuws.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Deel