Deelname aan de Ondernemingsraad geeft persoonlijke voldoening, geeft inzicht in de organisatie en in hoe besluitvorming plaatsvindt. Je hebt de kans om problemen van de werkvloer aan de orde te stellen en er iets aan te doen.

Maar helaas, veel werknemers stellen zich liever niet kandidaat voor de OR, omdat het teveel tijd kost en ze (vaak) verplicht zijn lid te worden van verschillende overlegorganen. Je moet keuzes maken met je eigen job, en je manager is er niet altijd blij mee.

De SER heeft enkele voorstellen gedaan die het aantrekkelijker moeten maken om lid te worden van een Ondernemingsraad. Dat blijkt uit een briefadvies dat de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER aan minister Koolmees heeft gestuurd.

animatie OR 3

Deel