Events

Samen met onze partners organiseren wij regelmatig bijeenkomsten en activiteiten. Ook als niet-lid ben je van harte welkom!

Aanmelden bij: info@synergo-vhp.nl o.v.v. naam, contactgegevens en naam en datum event.

Recent event
30 januari 2017

Zoals elk jaar organiseert Synergo-vhp het Lagerhuisdebat waarin we via prikkelende stellingen de koers van Synergo-vhp ontdekken.

Het 2017 Lagerhuisdebat zal in het teken staan van het zelfbewuste individu die als vertrekpunt heeft 'ik regel mijn eigen zaakjes'.

We gaan met elkaar ontdekken of dat in alle gevallen kan.

Recent event
17 januari 2017

Beste Leden van Synergo-vhp,

Zoals altijd is de VHP2 nieuwjaarsborrel het moment bij uitstek om al uw VHP2 vrienden en bekenden weer te ontmoeten en hen een goed jaar te wensen. Maar er is meer.......

Recent event
21 december 2016

Het overleg op 7 juni 2017 met Sitech over de CAO 2017

Helaas heeft het cao overleg nog geen definitief resultaat opgeleverd. Sitech heeft weliswaar een hoger loonbod gedaan, 1.5 % per 1 juni 2017 (looptijd van 1 jaar) maar heeft dit loonbod gekoppeld aan een traject richting de cao voor 2018.

Concreet betekent dit dat Sitech in de cao voor 2017 al verdergaande afspraken wil maken over de koers van de cao voor 2018. Deze afspraken hebben te maken met een versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Een versobering die moet gelden voor de totale beroeps bevolking van Sitech, met dien verstande dat de versobering voor het huidige personeel -voor zover mogelijk- zal worden gecompenseerd met een garantietoeslag.

Vakbonden hebben aangegeven dat dit voor ons een onbegaanbaar pad is. We willen een cao afspreken voor 2017 met daarin een fatsoenlijke loonsverhoging van 2%. Als we de cao voor 2017 hebben afgesloten kunnen we meteen verder aan de slag met een cao voor 2018 (en verder).

Daarnaast zijn vakbonden van mening dat het toch echt de verantwoordelijkheid is van Sitech om aan het personeel uit te leggen waarom ze van mening zijn dat in het kader van de nieuwe strategie, een versobering van arbeidsvoorwaarden noodzakelijk is. Pas als dat voor iedereen duidelijk is kunnen vakbonden actief meedenken over een vernieuwing cq modernisering van de cao.

Partijen zijn uit elkaar gegaan zonder verdere stappen te hebben gemaakt. Zowel Sitech als vakbonden zullen zich beraden of een volgend overleg op 21 juni 2017 zinvol is en tot resultaat kan leiden.

Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden en informeren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

De onderhandelingsdelegaties van de gezamenlijke vakbonden

============================

30 mei 2017

De onderhandelingen worden voortgezet.

Op de volgende data komen werkgever en vakbonden bij elkaar om te spreken over de CAO

Woensdag 7 juni van 11.00 tot 15.00 uur

Woensdag 21 juni van 14.00 tot 18.00 uur

Donderdag 06 juli van 13.00 – 17.00 uur

 

========================

21 december 2016

De onderhandelingen over een nieuwe Sitech CAO zijn vergevorderd.
Onze onderhandelaar Harry Govers wil graag aan de leden bij Sitech de onderhandelingsinzet en behaalde resultaten terugkoppelen.