CAO DSM 2020-2022 ......... volledige text

CAO DSM 2020-2022 onderhandelingsresultaat

Sociaal Plan DSM 2018-2023

Het Pensioenfonds van DSM: PDN.

Het pensioencontract tussen DSM en PDN loopt ten einde op 31 december 2020. Hier de tekst: Pensioen overeenkomst PDN 2017-2020

Gedurende het afgelopen jaar hebben de vakbonden intensief onderhandeld met DSM over de inhoud van het nieuw overeen te komen pensioencontract. Eind september is daar uiteindelijk overeenstemming over bereikt en hebben de leden bij DSM ook ingestemd met het resultaat. Dit betekent dat PDN in principe dit nieuw overeengekomen contract weer gaat uitvoeren volgens de daarin opgenomen afspraken.

De sociale partners hebben afgesproken dat er géén hogere pensioenpremie zal worden betaald, gezien de ongunstige ontwikkeling van de dekkingsgraad, moest er gesleuteld worden aan de inhoud van de regeling. Dit heeft geleid tot een contract met een voorlopige looptijd van 2 jaar, waarbij de premie dus ongewijzigd blijft, maar de opbouw van het pensioen verlaagd wordt van 1,738% naar 1,4%.

Alle recent verkochte DSM bedrijven (Anqore, Fibrant, OCI, Borealis, Sitech, Centrient) hadden bij de verkoop de mogelijkheid gekregen om aangesloten te blijven bij de pensioenregeling van DSM. Dit hield wel in dat zij de regeling zoals deze was tussen DSM en PDN onverkort meenamen, zonder inspraak en stemrecht over inhoud en financiering. Omdat deze pensioenregeling van DSM inhoudelijk goed en degelijk was, was er dan ook voor gekozen om aangesloten te blijven en gebruik te blijven maken van deze regeling.
Nu er een nieuwe regeling is afgesproken, geldt dit ook hiervoor; onverkort deelnemen aan de regeling met PDN, zonder inspraak en stemrecht. Dat is en blijft voorbehouden voor DSM en de vakbonden (en hun leden) bij DSM.

Hier de samenvatting van de hoofdpunten van het nieuwe pensioencontract PDN.

 

 

Deel