Vinger aan de pols

Wij zijn een vereniging voor middelbaar en hoger opgeleide professionals die werken in de chemisch technische sector. Namens onze leden verdiepen wij ons in actuele ontwikkelingen als het gaat om optimaal werken. Dit doen wij voor iedere generatie en voor iedere fase van je loopbaan. Waar je behoefte aan hebt, verandert met de tijd. Ook werkgevers staan niet stil. Flexibilisering en individualisering zijn de toverwoorden van het moment. Dit biedt zeker kansen en leuke uitdagingen, het maakt echter ook kwetsbaar.

Wij werken aan:

  • Goede collectieve arbeidsvoorwaarden.
  • Goede pensioenvoorwaarden voor iedere generatie.
  • Weerbare ondernemingsraden.
  • Structurele oplossingen in geval van conflicten.
  • Lostrekken van vastzittende onderhandelingsprocessen: aanreiken van alternatieven.
  • Netwerk en politieke lobby.
  • Samenwerking.

Houvast door een goed cao

Collectieve afspraken zoals die door ons zijn overeengekomen geven houvast. Daarbij staat een zakelijke aanpak centraal, gestoeld op een zelfbewuste houding en rationele afwegingen. Wij hebben meer dan 45 jaar ervaring in cao-onderhandelingen. Onze leden oefenen invloed uit bij grote werkgevers zoals DSM, SABIC, Arlanxeo, Stamicarbon, OCI, Borealis, ChemecaInvest en Sitech.

Samenwerking

Naast de directe onderhandelingen met werkgevers zijn wij vertegenwoordigd in diverse koepelorganisaties waaronder de Vakcentrale voor Professionals (VCP), de SER en de Stichting Arbeid. Door samen te werken met een partner zoals VHp2, de vakvereniging voor hoger opgeleid personeel in de technische sector, kunnen wij onze leden meer en betere diensten aanbieden. Denk aan coaching of Mediation.

 

Deel