Individuele ondersteuning

Onze leden hebben recht op individueel advies en ondersteuning op allerlei gebied. Wij geven advies en bemiddelen bij:

 • Verandering in arbeidsovereenkomst
 • Ontslagprocedures
 • Afvloeiingsregelingen
 • Gerechtelijke procedures
 • Verandering van functie of loopbaan
 • Herintreding
 • Prepensioen
 • Privé-werkbalans
 • Doorbreken van diensttijd
 • Vertrek naar het buitenland
 • Terugkomst na langdurig verblijf in het buitenland

Heb je een vraag die je graag aan een van onze deskundigen wilt voorleggen, neem dan contact op met het secretariaat op 040 2116222. Zij verwijzen door naar de juiste persoon.

Deel