Onze visie op de Arbeidsvoorwaarden

Als vakbeweging verdiepen we ons in de meest actuele ontwikkelingen als het gaat om optimaal werken: voor de korte termijn (bv beloning, verlof) en voor de langere termijn (bv leeftijdsbewust personnelsbeleid, pensioen).

Onze visie op de arbeidsvoorwaarden hebben we vastgelegd in de Arbeidsvoorwaarden nota 2021 (met dank aan onze partner VHP2). Dit is de leidraad voor onze onderhandelaars. Door ontwikkelingen op maatschappelijk en economisch gebied, signalen uit onze individuele leden en uit onze ledenraad passen we deze nota voortdurend aan.

Wij werken aan:

  • Goede collectieve arbeidsvoorwaarden.
  • Goede pensioenvoorwaarden voor iedere generatie.
  • Weerbare ondernemingsraden.
  • Persoonlijk advies bij je loopbaan, mediation en individuele bijstand in geval van conflicten.
  • Lostrekken van vastzittende onderhandelingsprocessen: aanreiken van alternatieven.
  • Netwerk en politieke lobby: wij nemen deel aan het maatschappelijk debat en zijn vertegenwoordigd in verschillende overlegorganen en koepelorganisaties waaronder de Vakcentrale voor Professionals, de SER en de Stichting Arbeid.
  • Samenwerking: door samen te werken met verschillende partners kunnen wij meer en betere diensten aanbieden aan onze leden.

 

 

 

Deel