Collectieve belangen

Vinger aan de pols

Als vakbeweging verdiepen we ons in de meest actuele ontwikkelingen als het gaat om optimaal werken. Dit doen wij voor iedere generatie en voor iedere fase van je loopbaan. Waar je nu behoefte aan hebt, verandert met de tijd. Ook werkgevers staan niet stil. Flexibilisering en individualisering zijn de toverwoorden van het moment. Dit biedt zeker kansen en leuke uitdagingen, het maakt echter ook kwetsbaar.

Wij werken aan:

  • Goede collectieve arbeidsvoorwaarden.
  • Goede pensioenvoorwaarden voor iedere generatie.
  • Weerbare ondernemingsraden.
  • Persoonlijk advies bij je loopbaan, mediation en individuele bijstand in geval van conflicten.
  • Lostrekken van vastzittende onderhandelingsprocessen: aanreiken van alternatieven.
  • Netwerk en politieke lobby: wij nemen deel aan het maatschappelijk debat en zijn vertegenwoordigd in verschillende overlegorganen en koepelorganisaties waaronder de Vakcentrale voor Professionals, de SER en de Stichting Arbeid.
  • Samenwerking: door samen te werken met verschillende partners kunnen wij meer en betere diensten aanbieden aan onze leden.

Houvast door een goede cao

Wij hebben meer dan 45 jaar ervaring in cao-onderhandelingen. Enkele voorbeelden van cao-overeenkomsten die door ons zijn afgesloten zijn die met DSM, SABIC, Arlanxeo, Stamicarbon, OCI en Sitech. Deze collectieve afspraken geven houvast. Daarbij stellen wij een zakelijke aanpak centraal, die is gestoeld op een zelfbewuste houding en rationele afwegingen. Herken je je in deze aanpak? Neem dan contact met ons op.

 

 

Deel