Juridische dienstverlening

Juridische dienstverlening

Synergo-vhp verleent juridische bijstand aan haar leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, inkomen, pensioen en rechtspositie. Bijstand varieert van ondersteuning, advies en mediation tot, in het uiterste geval, een procedure bij de rechter.

De jaarlijkse contributie van onze verenging (inclusief belastingvoordeel) is ongeveer gelijk aan de premie voor een module “Arbeid en Inkomen” bij veel verzekeraars.

Hieronder geven we aan welke onderwerpen aanleiding kunnen geven voor juridische bijstand:

Arbeidsverhoudingen: aanstelling, beoordeling, promotie, interne sollicitatie, ontslag, vertrekregelingen, disciplinaire straffen.

Arbeidsvoorwaarden: salaris, toelagen, vergoedingen, (vaka ntie)verlof, vakbondsfaciliteiten, overwerkregelingen, toepassing sociaal statuten, functiewaardering.

Arbeidssituatie: conflictbemiddeling, seksuele intimidatie/ongewenste omgangsvormen, discriminatie, kwesties met betrekking tot fusies, privatisering, verzelfstandiging, reorganisaties, financieel- en personeels-management.

Om in aanmerking te komen voor onze juridische dienstverlening, moet je tenminste zes maanden lid zijn zonder lopende rechtszaak. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook niet-leden in aanmerking komen voor onze juridische dienstverlening. Meer informatie over rechtsbijstand tref je aan in het Reglement Juridische Bijstand Synergo-vhp.

Heb je een vraag of een geschil en wil onze bijstand, bel dan voor het maken van een afspraak met ons secretariaat: 040 - 211 6 222.

Deel