Juridische bijstand voor leden en voor niet-leden

Juridische support door Synergo-vhp

Rechtsbijstand door onze organisatie wordt volgens onze voorwaarden verleend aan de leden die langer dan een half jaar lid zijn. Dit voor zover niet later blijkt dat "het geschil" reeds bestond voor de ingang van het lidmaatschap.

Juridische bijstand voor niet-leden van Synergo-vhp

Is er een juridisch geschil dat is ontstaan voor de ingang van het lidmaatschap, dan wel ontstaat gedurende de eerste zes maanden van het lidmaatschap, dan is voor juridische ondersteuning zowel de instemming van het bestuur als een inschrijfgeld van Є 1000,- verschuldigd. Hiervoor wordt acht uur bijstand verleend door juristen van onze zustervereniging VHP2. Worden de acht uren overschreden, dan is voor de verdere dienstverlening ten aanzien van het geschil Є 125,- per uur verschuldigd.
Het inschrijfgeld staat los van de contributie die in dit geval bij aanvang van het lidmaatschap moet worden voldaan. Daarnaast verplicht men zich om het lopende jaar Synergo-vhp te blijven.

 

 

Deel