Juridische dienstverlening

Synergo-vhp verleent juridische bijstand aan haar leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, inkomen, pensioen en rechtspositie. Bijstand varieert van ondersteuning, advies en mediation tot, in het uiterste geval, een procedure bij de rechter.

De jaarlijkse contributie van onze verenging (inclusief belastingvoordeel) is ongeveer gelijk aan de premie voor een module “Arbeid en Inkomen” bij veel verzekeraars.

Hieronder geven we aan welke onderwerpen aanleiding kunnen geven voor juridische bijstand:

Arbeidsverhoudingen: aanstelling, beoordeling, promotie, interne sollicitatie, ontslag, vertrekregelingen, disciplinaire straffen.

Individuele contracten: Bij een aantal bedrijven zijn afgelopen jaren individuele contracten ingevoerd voor loonschalen die voorheen nog binnen de CAO vielen. Voor leden die vragen hebben over hun contract, of een geschil hierover met het bedrijf, aarzel niet om onze juridische adviseur bij VHP2 te benaderen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  040-211 6222.

Arbeidsvoorwaarden: salaris, toelagen, vergoedingen, (vaka ntie)verlof, vakbondsfaciliteiten, overwerkregelingen, toepassing sociaal statuten, functiewaardering.

Arbeidssituatie: conflictbemiddeling, seksuele intimidatie/ongewenste omgangsvormen, discriminatie, kwesties met betrekking tot fusies, privatisering, verzelfstandiging, reorganisaties, financieel- en personeels-management.

Om in aanmerking te komen voor onze juridische dienstverlening, moet je tenminste zes maanden lid zijn zonder lopende rechtszaak. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook niet-leden in aanmerking komen voor onze juridische dienstverlening. Meer informatie over rechtsbijstand tref je aan in het Reglement Juridische Bijstand Synergo-vhp.

Heb je een vraag of een geschil en wil onze bijstand, bel dan voor het maken van een afspraak met ons secretariaat: 040 - 211 6 222.

Juridische bijstand voor niet-leden

Eerste Oriënterende vraag. Heb je een kwestie waar je graag een (juridisch) advies van een vakbond over zou willen. Dan kan je ook als niet-lid bij ons terecht. Via ons emailadres info@synergo-vhp. Leden worden uiteraard kosteloos geholpen.

Onze kaderleden hebben al vaker verduidelijkende vragen over arbeidsvoorwaarden, boventalligheid, etc beantwoord. Mocht er een jurist naar moeten kijken, dan is het eerste half uur voor onze rekening. Wordt het een zaak waar meer tijd aan besteed moet worden, dan geven we dat aan en geldt onderstaande regeling, die nog altijd minder kost dan een jurist van een advocatenkantoor.

We stellen het wel op prijs als je hierna serieus overweegt, om lid te worden.

Is er een juridisch geschil dat is ontstaan voorafgaande aan de ingang van het lidmaatschap, dan wel ontstaat gedurende de eerste zes maanden van het lidmaatschap, dan is voor juridische ondersteuning zowel de instemming van het bestuur als een inschrijfgeld van Є 750,- verschuldigd. Hiervoor wordt zes uur juridische bijstand verleend. Worden de zes uren overschreden, dan is voor de verdere dienstverlening ten aanzien van het geschil Є 125,- per uur verschuldigd. Indien het geschil uitmondt in een vaststellingsovereenkomst, dan wordt vaak een werkgeversbijdrage voor juridische support bedongen. Deze zal dan worden gecedeerd aan Synergo-vhp. In dat geval vervalt de eigen bijdrage, € 750 en de eventueel te betalen extra kosten van € 125/uur, tot maximaal de bedongen werkgeversbijdrage.

Het inschrijfgeld staat los van de contributie die in dit geval bij aanvang van het lidmaatschap moet worden voldaan.

Daarnaast verplicht men zich om twaalf maanden na aanvang van het geschil lid te blijven, er geldt dan geen contributievrijstelling over het eerste halve jaar.

Rechtsbijstand door onze organisatie wordt kosteloos verleend, tot een reglementair vastgesteld maximum, aan leden die langer dan een half jaar lid zijn. Dit voor zover niet later blijkt dat "het geschil" reeds bestond voor de ingang van het lidmaatschap. Ook voor onze leden brengen we de overeengekomen werkgeversbijdrage voor juridische support in rekening bij het onderhavige lid. Onze bestuursleden geven desgewenst nadere uitleg.

Heb je een vraag of een geschil en wil onze bijstand, bel dan voor het maken van een afspraak met ons secretariaat: 040 - 211 6 222.

Deel