Pensioen

Pensioenen, een zaak voor jong en oud, en onze invloed

Pensioenen belangrijk voor jong en oud:

Jammer genoeg worden in de media de belangen van deze beide leeftijdsgroepen nogal eens tegenover elkaar gezet. Binnen Synergo-vhp willen we de belangen van alle leeftijdsgroepen maximaal behartigen.

Onze invloed:

Via onze cao-onderhandelaars bij alle bedrijven hebben we directe invloed op de pensioenafspraken die er met de werkgevers worden gemaakt. We hebben zitting in het bestuur en het verantwoordingsorgaan (VO) van PDN  (helaas nog niet bij SPF.)

Via een vertegenwoordiging in de werkgroep pensioenen van de landelijke vakcentrale VCP, hebben we een korte lijn met het Haagse circuit en horen we vaak uit de eerste hand wat daar speelt. De VCP heeft immers 2 zetels in de SER. De discussies in de SER over een nieuw pensioenstelsel kunnen we op de voet volgen.

Onze Werkgroep Pensioenen:

In onze eigen Werkgroep Pensioenen overleggen onze onderhandelaars, pensioenbestuurders, VO-leden en andere belangstellende leden 6 keer per jaar over de actuele pensioenproblematiek, maar ook over de lange termijn aspecten. Hierbij wordt zowel naar de belangen van de werkende leden als de gepensioneerde leden gekeken. Maar ook worden de belangen van de zogenaamde slapers in de gaten gehouden. Slapers zijn deelnemers in een pensioenfonds die niet meer actief inleggen, maar nog niet gepensioneerd zijn, omdat ze niet meer bij DSM of SABIC werken. Bijvoorbeeld alle ex DSM-medewerkers die overgegaan zijn naar OCI of Stamicarbon etc. Maar ook degenen die ontslag hebben genomen en elders aan de slag zijn gegaan. Dit overleg is richtinggevend voor de onderhandelingen met de werkgevers over de pensioenafspraken.

Gezamenlijk lidmaatschap Synergo en VDP en VGSE:

Met een ledenbestand dat voor een groot deel uit gepensioneerden bestaat, is een goede relatie met VDP en VGSE, de verenigingen van gepensioneerden bij DSM en SABIC, essentieel.  Voor hen zijn wij de enige vakbond die ook opkomt voor de gepensioneerde collega’s. Om het lidmaatschap van deze verenigingen te stimuleren, betalen we voor onze leden zelfs de contributie voor VDP en VGSE. Een groot ledental, versterkt immers het draagvlak. Hier nog eens de voordelen bij een lidmaatschap van zowel VDP/VGSE en Synergo.

Actief meedoen voor jongere leden:

Wil als jonger lid ook een woordje meespreken? Neem dan contact op met Dirk van den Bos. De volgende mogelijkheden:

Doe mee aan onze Werkgroep Pensioenen, vertegenwoordig hierin de jongere leden.

Interesse in Vertegenwoordigend orgaan van pensioenfonds? Onze vertegenwoordigers in de VO kunnen u informeren, en via welke weg je kunt kandideren.

Het Pensioenlab, een cursus/workshop voor personen onder 35 jaar, die door de vakcentrales VCP, CNV en FNV jaarlijks wordt georganiseerd, geven het nodige tegenwicht in de discussie en standpunt vorming. Deelname aan deze workshop wordt door ons gestimuleerd en ondersteund. Het kan een opstap zijn naar een rol bij een pensioenbestuur of Verantwoordingsorgaan.

 

Deel