Individuele contracten

Cao-afspraken geven houvast maar bieden niet het antwoord op iedere individuele situatie. Onze leden hebben recht op individueel advies en ondersteuning op allerlei gebied.
Wij geven advies en bemiddelen bij:

  • Verandering in arbeidsovereenkomst
  • Ontslagprocedures
  • Afvloeiingsregelingen
  • Gerechtelijke procedures
  • Verandering van loopbaan
  • Herintreding
  • Prepensioen
  • Privé-werkbalans
  • Vertrek naar het buitenland
  • Terugkomst na langdurig verblijf in het buitenland

Zie voor een volledig overzicht onze Dienstenpagina

Deel