Groepskader afspraken

Een verfijnde cao

Groepskaderafspraken zijn een verfijning van collectieve arbeidsvoorwaarden. Deze worden aangepast op leeftijd, loopbaanfase en professionele specialisatie binnen een bedrijf. Het past bij de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om maatwerk te leveren en mensen zelf te laten bepalen wat van belang is voor hun werksituatie. Wij bieden hulp bij het maken van keuzes en definiëren mede de kaders. Groepskaderafspraken zijn ook beschermend. In een tijd van bedrijfsovernames door investeerders, benadrukken ze de waarde van het menselijk kapitaal voor het voortbestaan en kwaliteit van een organisatie.

Deel